Uluslararası İlişkiler ABD
Misyon
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nın misyonu, özgün düşünce üretebilen; bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; aklın ve bilimin ışığında ülkemizin çağdaşlaşma çabasına katkıda bulunacak; küreselleşen dünyada barışçıl bir anlayışı ikame edebilecek ve farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilecek mesleki açıdan yetkin ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nın vizyonu; öğrencilerine Uluslararası İlişkiler alanında sağlam bir kavramsal ve teorik altyapı sağlarken, aynı zamanda edindikleri bilgileri disiplinler arası bir yaklaşımla nasıl uygulayacakları konusunda yol gösteren evrensel standartlarda programlar geliştirmek; uluslararası politik ve ekonomik gelişmeleri izleyebilen, uluslararası düzeyde araştırma yapabilen, uluslararası barışa katkıda bulunabilecek, analitik düşünme yeteneğine ve eleştirel düşünceye sahip ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir.
ABD Olanakları
Üniversitemizin, öğrencilerin kullanımına sunduğu kütüphanemiz, Mimar Sinan Yerleşkesi C Blok’taki üç katlı müstakil binada toplam 2.307 m2 kapalı alan üzerinde hizmete vermektedir. Kütüphanemizde 351 kişilik oturma kapasitesi, 23 adet bireysel çalışma odası, 9 adet grup çalışma odası, 4 adet akademik çalışma odası ve 24 Kişilik toplantı salonu bulunmaktadır. Bu alanda öğrencilerimizin kullanımına sunulan 8 masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Kütüphane hem akademik dönemde hem de yaz döneminde Pazartesi- Cuma 08:00 ile 16:30 arası hizmet vermektedir. Resmî tatillerde ve hafta sonlarında ise kapalıdır. Kampüs içerisinde öğrencilerimizin kullanabileceği kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar kullanımının zorunlu olduğu derslerde tüm sınıf mevcuduna yetecek bilgisayar sayısına sahip bilgisayar laboratuvarının ders için kullanıma tahsis edilebilmesi imkânı bulunmaktadır. Kütüphanemizde dijital veri tabanlarının erişimine önem verilmektedir. Araştırmacıların talepleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak Sosyal Bilimler alanında saygın ve dünyada önde gelen veri tabanlarından bir havuz oluşturulmuştur. 2011-2016 yılları arasında Üniversitemiz Kütüphanesine 4.500 adet Türkçe ve İngilizce kitap alınmıştır. Ayrıca kapatılan vakıf üniversitesinden 11.000 civarında kitap üniversitemiz kütüphanesine devredilmiştir. Yaklaşık 16.000 kitap üniversitemiz kütüphanesinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Üniversitemizin 21.040 e-dergi, 154 e-kitap ve 18 elektronik veri tabanı aboneliği mevcut olup öğrencilerin kullanımına açıktır.
İstihdam Olanakları
Mezun öğrenciler kamu sektöründe, özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda kariyer yapmak üzere hazırlanmaktadır.
Mevcut Cihazlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Programın Tarihçesi
Başvuru Koşulları
Program Müfredatı ve Dersleri
Uluslararası İlişkiler ABD Tezsiz Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın amacı, öğrencileri, kamu sektöründe, özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda kariyer yapmak üzere hazırlamaktır. Mezunlarının dünya görüşü genişlemiş bireyler olmasının yanı sıra profesyonel kariyer hedeflerini gerçekleştirebilecek altyapıda bireyler olmalarını da hedeflenmektedir. Dikkatle seçilmiş, ciddi hazırlık gerektiren ve derslere faal katılım ve tartışmalarla kişisel güven kazandıran seminerler ve dersler aracılığıyla öğrencinin gelişimi amaçlanmaktadır. Öğrencileri bilgilendirmek, düşündürmek, her olayı çok yönlü olarak ele alma alışkanlığı edindirmek hedeflenmektedir. Program, eleştirel düşünce, analiz ve ifade yeteneklerini geliştirerek Uluslararası İlişkiler disiplininde pratik ve teorik yeterliği geliştirmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, teori ve uygulama arasında önemli bir denge sağlayarak, tarihsel bir yaklaşımı göz ardı etmeden güncel uluslararası ilişkiler sorunlarını en iyi şekilde anlama fırsatını bulacaklardır. İçinde yaşadığımız coğrafyayı bölgesel, kıtasal ve küresel dinamikleri ile birlikte ele alan, meydana gelen jeopolitik ve jeoekonomik değişimleri bu yönleriyle birlikte kavrayan bir donanıma sahip olacaklardır.
Programın Hedefleri
Program kapsamında, öğrencilere sözlü, yazılı ve araştırma becerileri kazandırılması; öğrencilerin önemli miktarda karmaşık bir materyali okuma, kavrama ve söz konusu materyal hakkında eleştirel yazı becerilerinin geliştirilmesi; analitik kabiliyetlerinin geliştirilmesi; varsayımsal düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi; uluslararası politik ve ekonomik sistem aktörlerinin değerleri, politik kültürleri, karar verme koşulları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu program; siyasi tarih ve uluslararası hukuk bilim dallarını içermektedir. Uluslararası İlişkiler teorik yaklaşımlarını, ele aldığı sorunları, faydalandığı kavramsal çerçeveyi ve anahtar kavramları öğrenciye sunmak; modern dünya düzeninde, uluslararası siyaset ve ekonomi arasındaki ilişkileri incelemek ve öğrencileri sınıftaki teorik münazaralardan gerçek dünyadaki deneyimlere yönlendirmek üzere öğrencilerin entelektüel cesaretlerini desteklemek bu programın kapsamındadır.
Programın Tarihçesi
Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda eğitim öğretime başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Uluslararası İlişkiler ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Uluslararası İlişkiler Lisans programı.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Doktora programının amacı adaylara Uluslararası İlişkiler disiplininin çeşitli alanlarında akademik uzmanlık kazandırmaktır. Bu amaçla zorunlu derslerin yanı sıra çok çeşitli seçmeli dersler bulunmaktadır. Adaylar kendilerine spesifik uzmanlık alanları belirleyip kendilerini bu yönde geliştirebilmektedir.
Programın Hedefleri
Doktora programının amacı hem yurt içinde hem de yurt dışında mevcut ve yeni üniversitelere bilim insanı yetiştirmek ve üniversite dışında çalışma yapacak mezunlarına Uluslararası İlişkiler disiplininin belli alanlarında uzmanlaşma olanağı vermektir. Doktora programının dili Türkçe'dir.
Programın Tarihçesi
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda eğitim öğretime başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Uluslararası İlişkiler ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN
Doç. Dr. Mevlüt AKÇAPA
Doç. Dr. İsmail AKDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇAKIRCA
Kabul Edilen Programlar
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN
ABD Sekreter(ler)i: Abdullah ÇELİK
Mümin ÖZKAN
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Mevlüt AKÇAPA (ABD Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ (ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN (Bilim Dalı Başkanı, Uluslararası Hukuk Bilim Dalı)

Doç. Dr. İsmail AKDOĞAN (Bilim Dalı Başkanı, Siyasi Tarih ABD)

Abdullah ÇELİK (Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN

Doç. Dr. Ali Burak DARICILI

Doç. Dr. İsmail AKDOĞAN

Doç. Dr. Mevlüt AKÇAPA

Doç. Dr. Nuri KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Aybala LALE KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇAKIRCA

Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Furkan POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Şeyhmus KÜPELİ

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335