Misyon ve Vizyon

Misyon

  • Üniversitemizin üstlendiği yenilikçi misyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası eğilimlere uygun lisansüstü programlarda kaliteli eğitim ve öğretim sağlamak.
  • Evrensel nitelikteki bilimsel araştırma çalışmaları ile eğitim-öğretim hizmetlerini desteklemeyi ve mesleki açıdan yetkin ve özgür düşünceli bireyler yetiştirmek.
  • Araştırma ve inovasyon ruhunu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanında akademik olarak donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek.
  • Lisansüstü eğitim-öğretimde sürekli kalite iyileştirme süreçlerini teşvik etmek ve lisansüstü eğitim-öğretim politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde teşvik etmek ve disiplinler arası araştırmaların geliştirilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapmak.
  • Lisansüstü öğrencilerin alanlarında güncel literatürü yakalamış olmalarını ve ileri araştırmalar için gerekli bilgi ve beceriyi almalarını sağlamak.
  • Uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilecek düzeye ulaşmış, farklı disiplin ve alanlarla işbirliğine girebilecek uzmanlığı edinmiş bilim insanları yetiştirmek.

 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazanmış, rekabet gücü yüksek, analitik düşünme becerisine sahip uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren, ileri teknolojilerin ve bilimin gelişmesine katkı sağlayan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, uluslararası düzeyde seçkin bir kurum olmaktır.