Prof. Dr. Yunus KAYA

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 208
Deneysel ve kuramsal spektroskopi
Moleküler Docking
Epoksi reçine sentezi ve karakterizasyonu
Termoset ve termoplastik kompozitler

300 36 05
Kimya Bölümü
İşletmede Mesleki Eğitim Programı
300 33 30
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Enstitü Müdürü)

Doç. Dr. Ayberk ŞEKER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 363
Uluslararası Ticaret
İthalat ve İhracat Yönetimi
Ekonomik Entegrasyon
Uluslararası Ticari Örgütler

300 33 32
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Enstitü Müdür Yardımcısı)
300 38 73
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZTÜRK

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 321
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Rüzgar Enerjisi
Enerji ve Çevre
Atıktan Türetilmiş Yakıt

808 10 72
Çevre Mühendisliği Bölümü
300 33 31
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Enstitü Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Baybars KÖKSOY

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 211
Organik Kimya
Florofor Bileşikler Kimyası
Fotofizikokimyasal Özellikler ve PDT
BODIPY Sentezi ve Uygulamaları

808 10 32
Kimya Bölümü
808 11 11
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Enstitü Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Ömer KOZ

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 213
Spektroskopik Yapı An. (NMR, IR, MS vb.)
Kromatografik Uyg. (HPLC, GC-MS, LC-MS vb.)
Doğal veya Sentetik İlac Etken Maddeleri
Asimetrik Organik Sentez
300 35 98
Kimya Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 35 98
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
(Koordinatör)
Kimya Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / 235
Biyomekanik Tasarım ve Analiz
Kırılma Mekaniği
Sonlu Elemanlar Analizi ve Optimizasyon
Katı Mekaniği

300 36 63
Makine Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 35 49
Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Müdür Yardımcısı)
300 35 49
Makine Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 401
Odun modifikasyon yöntemleri, ısıl işlem
Odunda çürüklük yapan mantarlar
Ahşabın korunması ve emprenye
Odunun biyolojik ve dış ortam degradasyonu

300 35 38
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Orman Ürünleri Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 417
Polimer kompozit, Termoplastik, Nanokompozit
Fotovoltaikler, Kendini onaran malzemeler
Teknik tekstil, Nanolif, Elektrospinning
Nanomalzeme: Sentez ve Karakterizasyon

300 34 91
Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 34 91
Polimer Malzeme Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 38 69
Bursa Teknopark
(Genel Müdür)

Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 451
Uluslararası İlişkiler
Küresel Yönetişim
Uluslararası Politik Ekonomi
Türk Dış Politikası
300 35 43
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 319
Kentsel Tasarım
Peyzaj Tasarımı
Kamusal Alanlar ve Katılım
Kültürel Peyzajların Değişimi

300 34 15
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Peyzaj Mimarlığı Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Deniz UZUNSOY

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 408
Malzemelerin lazer ile net şekillendirme prosesi
Otomotive yönelik hafif malzeme tasarımı ve üretimi
Yapısal kompozitlerin üretimi, karakteriazasyonu ve mekanik testleri
Nano partikül ve tozların sentezi ve karakterizasyonu      &
300 34 14
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Mete YILMAZ

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 108
Algal Biyoteknoloji
Moleküler Mikrobiyal Ekoloji
Sucul Toksikoloji
Alglerin sürdürülebilir tarım uygulamaları

300 34 16
Biyomühendislik Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 34 16
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
(Koordinatör)
Biyomühendislik Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi
(Üye)

Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / 123
Yapı Dinamiği ve Stabilitesi
Katı Cisimler Mekaniği
Kompozit Malzemeler Mekaniği
Sonlu Elemanlar Analizi

300 34 98
İnşaat Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
İnşaat Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet İŞLEYEN

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / E-308
Fitoremediyason
Biyoremediyasyon
Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Tehlikeli Atıklar 
300 35 96
Çevre Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Çevre Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 403
Silvikültür, Orman Bakımı
Orman Fidanlıkları, Ağaçlandırma
Odunsu Bitki Tohumları
Süs Bitkileri, Kent Ormancılığı

300 35 67
Orman Mühendisliği Bölümü
Kent Ormancılığı Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / 413
Web Teknolojileri
Büyük veri işleme
Veri Madenciliği
Makina Öğrenmesi
300 35 54
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Bilgisayar Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Songül AKBULUT ÖZEN

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 302
Nükleer Fizik/Nükleer Enerji
X-ışınları ve Gama Dedektörleri
Nükleer Teknolojilerde İleri Malzemeler
Çevresel Radyoaktivite ve Toksikoloji

300 33 44
İletişim Fakültesi
(Dekan)
300 33 44
Fizik Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 33 44
Fizik Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 451
Toplumsal Tabakalaşma
P. Bourdieu Sosyolojisi
Toplumsal Eşitsizlik
Yaşam Tarzı Sosyolojisi

300 34 61
Sosyoloji Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 34 61
Sosyoloji Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 34 45
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Dekan)

Prof. Dr. Hakan GÜRKAN

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / 316
Biyometrik Tanıma
Konuşma ve Ses İşleme
Biyomedikal İşaret İşleme
Devreler ve Sistemler Teorisi

300 37 97
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 353
Yaban Hayatı
Biyoçeşitlilik
Korunan Alanların Planlanması ve Yönetimi
Orman Yangınları-Yaban Hayatı İlişkisi

300 36 51
Orman Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Orman Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Abdullah MAĞDEN

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / 336
Matematik
Diferensiyel Geometri
Eğriler Teorisi
Tanjant Demette Liftler

300 33 51
Matematik Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Matematik Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 38 15
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Dekan)

Prof. Dr. Cem KAHRUMAN

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 413
Üretim Metalurjisi
Hidrometalurji
Alaşım Dizaynı
Malzeme Karakterizasyonu

300 35 18
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
İleri Teknolojiler Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Abdulkadir KAYA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 463
Muhasebe ve Finansman
İşletme Finansı
Finansal Piyasalar
Risk Yönetimi

300 35 84
İşletme Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 35 84
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / 335
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Elektrik Makineleri ve Eyleyiciler
Güç Elektroniği
Hesaplamalı Elektromanyetizma

808 11 20
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
808 11 20
Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Müdürü)
808 11 20
Mekatronik Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Prof. Dr. Orhan ÇAĞLAYAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 266
Lojistik
Girişimcilik
Toplam Kalite Yönetimi
Üretim Yönetimi ve Pazarlama

808 10 38
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
(Bölüm Başkanı)
808 10 38
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Doç. Dr. Ahmet AYGÜN

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 321
Biyofilm Prosesleri
Endüstriyel kirlenme kontrolü
Atıksu arıtımı
Elektrokimyasal arıtma 
300 35 90
Çevre Mühendisliği Bölümü
İşletmede Mesleki Eğitim Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 33 21
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
(Müdür)

Doç. Dr. Rasim Alper ORAL

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 318
Kromatografik analizler
Enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları
Mikroenkapsülasyon
Katma değeri yüksek bileşenlerin saflaştırılması
300 35 74
Gıda Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Gıda Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 315-A
Şehir ve Planlama Tarihi
Kentsel Koruma ve Yenileme
Kentsel Tasarım
Temel Tasarım ve Görsel Sanatlar

300 36 04
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Şehir ve Bölge Planlama Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Doç. Dr. Muhammed Said FİDAN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 354
Biyoköpükler, Mobilya, Biyokompozitler
TS EN ISO/IEC 17025 Lab. Akreditasyon
Bilgisayar Destekli Tasarım
Odun dışı orman ürünleri, Uçucu yağlar

300 34 85
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Biyokompozit Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 34 85
Orman Endüstri Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 34 85
Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Müdürü)

Doç. Dr. Aytaç YILDIZ

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / 416
Üretim Yönetimi / Ürün Geliştirme
Bulanık Mantık/Çok Kriterli Karar Verme
İnovasyon Yönetimi
Endüstri 4.0 / Yalın üretim

300 37 26
Endüstri Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 37 26
Endüstri Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
Akıllı Sistemler Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Doç. Dr. Osman TURAN

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / 226
Doğal Taşınım
Birleşik Taşınım
Newtonumsu Olmayan Akışkanlar
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

300 36 38
Makine Mühendisliği Bölümü
300 36 38
İşletmede Mesleki Eğitim Programı
(Koordinatör Yardımcısı)
Enerji Sistemleri Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Doç. Dr. Gazanfer ANLI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 365
Pozitif Psikoloji
İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı
Gelişim Psikolojisi/Sosyal Psikoloji
Eğitim Psikolojisi/Psikolojide Ölçekler

300 37 87
Psikoloji Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Psikoloji Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Doç. Dr. Erinç DOBRUCALI

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 254
Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Gemi makineleri
Çevrim Kaynaklı Titreşim
Savaş gemilerinde egzoz gazı yayılımı

808 10 69
Denizcilik Fakültesi
(Dekan Yardımcısı)
808 10 69
Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Başkanı)
808 10 69
Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği Enstitü-ABD
(ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TANER

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 108
Genotoksisite ve sitotoksisite testleri
Fenolik bileşikler ve antigenotoksisite
Biyomalzemeler ve biyouyumluluk
Nanomalzemeler ve nanogenotoksikoloji

300 34 23
Biyomühendislik Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Biyoteknoloji Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep PEKER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 315-C
Yenilenebilir enerji gelişimleri
Bölgesel büyüme ve gelişme
Enerji etkin kentsel tasarım
Kentsel ekonomik analiz

300 35 05
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
300 35 05
Kentsel Tasarım Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 35 05
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Hasan Basri KOÇER

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 419
Polimer kimyası ve modifikasyonu
Antimikrobiyel / Antibakteriyel polimerler
Ultrafiltrasyon membranları
Poliüretan köpükler/membranlar

300 36 10
Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
300 36 10
Polimer Malzeme Mühendisliği Enstitü-ABD 

Doç. Dr. Kadriye Burcu ÖNGEN BİLİR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 355
Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler
Bayesyen Analiz
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Sayısal Yöntemler

300 37 13
İşletme Bölümü
İşletme Enstitü-ABD 

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt CAMGÖZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 267
İslam Ekonomisi ve Finansı
Ekonomi, Kültür ve Ahlak İlişkileri
Vaka Analizi
Portföy Teorisi

300 38 98
İşletme Bölümü
İşletme Enstitü-ABD