Mehmet Sait KASKA

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 114
300 33 34
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Enstitü Sekreteri)

Tuğba ALKAN

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 113
Özel Kalem
Yönetim Kurulu Hazırlama
Enstitü Kurulu Hazırlama


300 33 35
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Özel Kalem)

Rukiye Nur KAYMAK

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 111
Yazı İşleri
Öğrenci İşleri300 33 37
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Şef)

Sevinç SEZGİN AKSOY

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 111
Yazı İşleri
Öğrenci İşleri300 34 56
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Bilgisayar İşletmeni)

Ertan SEVINÇ

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 111
Personel Özlük İşleri
Öğrenci İşleri
Maaş
Yazı İşleri

300 33 38
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Bilgisayar İşletmeni)

Yasemin NUHOĞLU TAŞ

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 111
Harcama Yetkilisi Mutemedi
Yazı İşleri
Öğrenci İşleri
Sürekli İşçi Puantaj ve İzin Takibi

300 33 36
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Bilgisayar İşletmeni)

Elif UÇAR (Ücretsiz İzinli)

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 109
Öğrenci İşleri
Yazı İşleri300 36 28
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Bilgisayar İşletmeni)

Beyza Nur KIRBIYIK

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / E-101
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Ek Ders808 10 87
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Memur)

Kemal KARATAŞ

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / Z01
İMEP İş ve İşlemleri
Döner sermaye
Kısmi zamanlı öğrenci puantajları


300 34 53
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
300 34 53
Makine Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 34 53
Makine Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 53
Enerji Sistemleri Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 53
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)

Filiz KAYA

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / Z01
Bölüm yazışmaları.
808 11 06
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
808 11 06
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 06
Bilgisayar Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 11 06
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 06
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 11 06
Akıllı Sistemler Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 11 06
Matematik Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 06
Matematik Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 11 06
Kimya Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 06
Kimya Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Ömer DURMAZ

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 122
Bölüm Yazışmaları
300 36 17
Biyomühendislik Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 36 17
Biyoteknoloji Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 36 17
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 36 17
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 36 17
İleri Teknolojiler Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 36 17
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
300 36 17
Fizik Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 36 17
Fizik Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Yener AYDEMİR

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 122
Bölüm Yazışmaları
300 34 59
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
300 34 59
Kimya Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 34 59
Kimya Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 59
Çevre Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 34 59
Çevre Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 59
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 59
Gıda Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 34 59
Gıda Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 59
Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 34 59
Polimer Malzeme Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Alparslan TESKİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-A
Satın Alma İşlemleri
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Döner Sermaye İşlemleri


300 33 59
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
300 33 59
Şehir ve Bölge Planlama Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 33 59
Kentsel Tasarım Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 33 59
Mimarlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)

Melis Ece ÖZYİĞİT

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 202
Patent Başvurusu
Personel İşleri
Öğrenci İşleri
Maaş Mutemedi

300 37 81
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi
(Bilgisayar İşletmeni)
300 37 81
Denizcilik Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
300 37 81
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 37 81
Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği Enstitü-ABD
(ABD Sekreteri)

Enise ESİN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 465
Bölüm Sekreterliği
Kurul Karar Yazımı
Özel Kalem
Yazı İşleri

808 10 05
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 10 05
Peyzaj Mimarlığı Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 05
Orman Fakültesi
(Sekreter)

Burcu KAYA

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / Z01
Bölüm Yazışmaları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
300 33 45
İnşaat Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 33 45
İnşaat Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 33 45
Endüstri Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 33 45
Endüstri Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Zehra ŞEN

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / Z01
Döner sermaye
İMEP iş ve işlemleri
Bölüm yazışmaları


300 38 39
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(V.H.K.İ)
300 38 39
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 38 39
Mekatronik Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Mümin ÖZKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Staj SGK İMEP İşlemleri
İç Kontrol Eylem Planı (İKEP)
Satın Alma, Jüri ve Yolluk Ödemeleri
Döner Sermaye ve Yazı İşleri

808 10 44
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
808 10 44
İşletme Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 10 44
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Arzu DALAKLI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Bölüm Sekreteri
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğrenci İşleri


300 38 74
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(V.H.K.İ)
300 38 74
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 38 74
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 38 74
Sosyoloji Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 38 74
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 38 74
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
Psikoloji Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Furkan ERTAŞ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 465
Bölüm Sekreterliği
Kurul Karar Yazımı
Taşınır
Yazı İşleri

300 34 69
Orman Fakültesi
(Memur)
300 34 69
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 34 69
Orman Endüstri Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 69
Orman Ürünleri Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 69
Biyokompozit Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 69
Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Memur)

Ebru KAYA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Bölüm İşlemleri
800 10 80
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Hizmetli)
800 10 80
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
800 10 80
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
800 10 80
İşletme Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
800 10 80
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
800 10 80
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
800 10 80
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)

Zeynep BOSTANCIOĞLU

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 464-B
Bölüm Sekreterliği
Yazı İşleri
Öğrenci İşleri
Kurul Kararı Yazımı

808 11 35
Orman Fakültesi
(V.H.K.İ)
808 11 35
Orman Mühendisliği Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 35
Orman Mühendisliği Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 11 35
Kent Ormancılığı Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Ali DEMİRCİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-A
Mimarlık Bölüm Yazışmaları
ŞBP Bölüm Yazışmaları
Kentsel Tasarım ABD Yazışmaları
ŞBP ABD Yazışmaları

808 11 58
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
808 11 58
Mimarlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 58
İç Mimarlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 58
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 58
Kentsel Tasarım Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 11 58
Şehir ve Bölge Planlama Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)