Tez Yazım Kılavuzu

Tez Yazım Kuralları

Enstitümüze ait anabilim dallarının lisansüstü programları için tez yazım kılavuzu Üniversitemiz Senatosunun 07/06/2022 tarih ve 2022/7 sayılı toplantısı 15 nolu kararında güncellenerek onaylanmıştır. Yazılacak tezler için bu şablon ve kılavuz kullanılacaktır.

Tez Yazım Kılavuzu'na ulaşmak için          pdf      word

 

Tez Yazım Şablonuna ulaşmak için          pdf      word

For English Thesis Writing Template        pdf      word

Yüksek Lisans Tez Kapağı                       pdf      word

Doktora Tez Kapağı                                  pdf      word

 

 

Tez Kontrol Formuna ulaşmak için           pdf      word


Latex Tez Yazım Dosyaları için                 dosyalar