Tez Yazım Kılavuzu

Tez Yazım Kuralları

Enstitümüze ait anabilim dallarının lisansüstü programları için tez yazım kılavuzu Üniversitemiz Senatosunun 07/06/2022 tarih ve 2022/7 sayılı toplantısı 15 nolu kararında güncellenerek onaylanmıştır. Yazılacak tezler için bu şablon ve kılavuz kullanılacaktır.

Tez Yazım Kılavuzu

PDF

WORD

Tez Yazım ŞablonuPDFWORD
Thesis Writing TemplatePDFWORD
Doktora Tez KapağıPDFWORD
Doctoral Thesis CoverPDFWORD
Yüksek Lisans Tez KapağıPDFWORD
Master's Thesis CoverPDFWORD