Savunma Sınavı ve Tez Teslim Süreci

Savunma Sınavı ve Öncesinde Yapılacak İşlemler

1. Adım

     Tez öncelikle anabilim dalı içerisinde Anabilim Dalı Tez İnceleme Görevlisi tarafından incelenerek yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir ve kontrol eden kişi tarafından Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Tutanağı doldurulur. 

     Anabilim dalı içerisinde inceleme tamamlandıktan sonra Tez İnceleme Görevlisi tarafından;

 

2. Adım

 • Tez yazım kurallarına uygunluğu yönünden 7 gün içinde incelenen tez çalışması, gerekli görüldüğü takdirde Formata uygun olmayan tezler düzeltilmek üzere öğrenciye geri gönderilir.
 • Gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci tez çalışmasını tekrar incelenmek üzere Enstitü Tez İnceleme e-posta adresine mail atar.

 

3. Adım

Enstitü tarafından incelenip şeklen uygunluk onayı mail ile bildirilen tez çalışmasının Yönetim Kurulunda görüşülebilmesi için danışman tarafından aşağıdaki formların doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitü’ye gönderilmesi gerekir.

 1. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu /Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu,
 2. Jüri öneri formunda benzerlik oranının doldurulması gerektiği için bu aşamada danışman tarafından benzerlik raporu alınır. Benzerlik raporu son teslimde tekrar alınacağında danışmanın benzerlik oranı raporunu alırken "Depo Yok" seçeneği ile benzerlik raporunu alması çok önemlidir. 

ÖNEMLİ NOT:

 • Jüri Öneri Formu doldurulurken Enstitü Yönetim Kurulunun yapılacağı tarihten (her hafta perşembe günleri )  en az 10 gün sonrasına ait bir tarih “Tez Savunma Sınav Tarihi” olarak belirlenmelidir.

4. Adım

 • Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen jüri üyeleri, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. 
 • Bu karar tutanağı 3 gün içerisinde Enstitüye teslim edilir.

 

 

5. Adım

 • Tez Savunma Sınavı sonucunda düzeltme alan öğrenci, yüksek lisans programlarında üç ay; doktora programlarında 6 ay içinde düzelttiği tezi, aynı jüri önünde yeniden savunmak zorundadır.
 • Öğrenci verilen süre içerisinde düzeltilmiş tezini 1. adımda belirtildiği üzere incelenmek üzere tekrar Enstitüye gönderir.
 • Danışman tarafından 3. adımda belirtilen formlar yeniden doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitü’ye gönderilir.
 • Düzeltme süresi bitiş tarihinde tezini teslim etmemiş olan veya tez savunma sınav sonucunda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


Savunma Sınavı Sonrasında Yapılacak İşlemler

6. Adım

Tez Savunma Sınavına giren öğrenci hakkında (jüri üyeleri imzalarının eksiksiz olduğu) aşağıda belirtilen belgeler, danışmanı tarafından doldurularak 3 iş günü içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitüye gönderilir.

 1. Yüksek Lisans Tez Savunma Başarı Tutanağı / Doktora Tez Savunma Başarı Tutanağı
 2. Tez adı değişikliği varsa "Tez Savunma Başarı Tutanağı" nda ilgili bölüm doldurulmalıdır.
 3. Tez kısıtlama talebi varsa Tez Savunma sonrasında tez teslimine kadar Tez Kısıtlama Dilekçesi  EBYS üzerinden enstitüye gönderilmelidir.

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge gereğince makaleye çevrilmesi planlanan tez için 6 ay; patent başvuru/patent alma süreci devam eden tez için 2 yıl süreyle öğrenci tezinin erişime kapatılmasını talep edebilir.

Öğrenci Tez Kısıtlama Talep Formunu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığı’na iletir ve Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Tez Kısıtlama Talep Formu Enstitü’ye gönderilir.

Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında öğrencinin talebi değerlendirilerek karara bağlanır.


Mezuniyet İşlemleri

7. Adım

 • Tez benzerlik raporunun turnitin programı aracılığıyla oluşturulması gerekmektedir. Bunun için bağlantıda(turnitin) yer alan adımları izleyebilirsiniz. Benzerlik alım süreci için video kılavuzdan da faylanabilirsiniz.
 • Tez CD’sini hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenir:

Tez Veri Giriş Formu oluşturulması:

YÖK Tez Merkezi giriş yapılır.

İlgili yönergeler takip edilerek Tez Veri Giriş Formu oluşturulur.

Tez CD’sine pdf uzantılı dosya kaydedilir.

 

Tez CD’sinin Hazırlanışı:

CD aşağıda belirtilen formatta hazırlanarak Enstitü’ye teslim edilir.

CD ismi YÖK'ten alınan referans numarası olarak yazdırılır. (Ref No: YÖK'ten alınan Veri Giriş Formu üzerinde yazan referans numarasıdır).

Tez CD’sinde bulunması gereken dosyalar:

1. tezverigirisformu.pdf

2. referansno.pdf: 500 MB'dan büyük olmamalıdır (Tezin pdf'ye dönüştürülmüş halinin ismi olarak YÖK referans numarası kullanılır, örnek: 102xxxxx.pdf) . 

3. referansno.rar (varsa tezin ekleri),  Uyarı: Tezin içine koyamadığınız resim, video, program, ses kayıtları vs. gibi basılı tezde bulunmayan ekleri içerir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • YÖK Tez Merkezine tez yüklenirken, jüri imza sayfası tezden çıkarılır. (YÖK Yürütme Kurulu 13.05.2020 tarihli toplantısında, kişisel verilerin korunması açısından Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile ıslak imzalarının bulunduğu “Tez Onay Sayfası” olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar vermiştir. Söz konusu karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.06.2020 tarihli ve 32794 sayılı yazısı ile tüm üniversitelere duyurulmuştur.)
 • Tezde yer alan ve kişisel bilgi içeren ( imza, doğum tarihi, doğum yeri, fotograf, herhangi bir mail adresi vb.) hiçbir bilgi CD’de yer alamaz.
 • CD içindeki tüm metin dosyaları pdf formatında olmalıdır.

8. Adım

Tez Savunma Sınavını başaran öğrenci mezuniyet hakkı kazanır. Öğrenci Tez Savunmasına girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bir (1) adet ciltli tezi  aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür.

Mezuniyet İçin Gerekli Belgeler Teslim Tutanağı (G13) ile birlikte aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

1

1 Adet Ciltli Tez (Onay tarihi ve jüri imzaları eksiksiz olmalıdır.)

2

Tezin / projenin teslim edilen halinin Turnitin sınıfına yüklenmesi.

Doktora Tezi

Sınıf No: 43266477

Kayıt Anahtarı: Btu2010

Yüksek Lisans Tezi

Sınıf No: 43266045

Kayıt Anahtarı: Btu2010

Dönem Projesi

Sınıf No: 43266528

Kayıt Anahtarı: Btu2010

3

 • Tez Veri Giriş Formu (YÖK için)
 • 4

 • Tez Veri Giriş Formu (BTÜ için)
 • 5

  Tezin “PDF” formatında yüklenmiş olduğu 2 adet CD

  6

  Öğrenci Kimlik Kartı

  ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Tezde, Tez Teslim Tarihi yazan alan boş bırakılacak olup Enstitüde  tez teslimi esnasında doldurulacaktır. (…../...../2024)
  • Ciltlenmiş tez içerisindeki tüm imzalar eksiksiz olmalı ve ıslak imzalarda mavi mürekkepli kalem kullanılmalıdır.