Uluslararası Ekonomi Politikası ABD
Misyon
Uluslararası Ekonomi Politikası Anabilim Dalı’nın misyonu, özgün düşünce üretebilen; bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; aklın ve bilimin ışığında ülkemizin çağdaşlaşma çabasına katkıda bulunacak; küreselleşen dünyada barışçıl bir anlayışı ikame edebilecek ve farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilecek mesleki açıdan yetkin ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Uluslararası Ekonomi Politikası Anabilim Dalı’nın vizyonu; öğrencilerine Uluslararası Ekonomi Politikası alanında sağlam bir kavramsal ve teorik altyapı sağlarken, aynı zamanda edindikleri bilgileri disiplinler arası bir yaklaşımla nasıl uygulayacakları konusunda yol gösteren evrensel standartlarda programlar geliştirmek; uluslararası politik ve ekonomik gelişmeleri izleyebilen, uluslararası düzeyde araştırma yapabilen, uluslararası barışa katkıda bulunabilecek, analitik düşünme yeteneğine ve eleştirel düşünceye sahip ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir.
ABD Olanakları
Üniversitemizin, öğrencilerin kullanımına sunduğu kütüphanemiz, Mimar Sinan Yerleşkesi C Blok’taki üç katlı müstakil binada toplam 2.307 m2 kapalı alan üzerinde hizmete vermektedir. Kütüphanemizde 351 kişilik oturma kapasitesi, 23 adet bireysel çalışma odası, 9 adet grup çalışma odası, 4 adet akademik çalışma odası ve 24 Kişilik toplantı salonu bulunmaktadır. Bu alanda öğrencilerimizin kullanımına sunulan 8 masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Kütüphane hem akademik dönemde hem de yaz döneminde Pazartesi- Cuma 08:00 ile 16:30 arası hizmet vermektedir. Resmî tatillerde ve hafta sonlarında ise kapalıdır. Kampüs içerisinde öğrencilerimizin kullanabileceği kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar kullanımının zorunlu olduğu derslerde tüm sınıf mevcuduna yetecek bilgisayar sayısına sahip bilgisayar laboratuvarının ders için kullanıma tahsis edilebilmesi imkânı bulunmaktadır. Kütüphanemizde dijital veri tabanlarının erişimine önem verilmektedir. Araştırmacıların talepleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak Sosyal Bilimler alanında saygın ve dünyada önde gelen veri tabanlarından bir havuz oluşturulmuştur. 2011-2016 yılları arasında Üniversitemiz Kütüphanesine 4.500 adet Türkçe ve İngilizce kitap alınmıştır. Ayrıca kapatılan vakıf üniversitesinden 11.000 civarında kitap üniversitemiz kütüphanesine devredilmiştir. Yaklaşık 16.000 kitap üniversitemiz kütüphanesinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Üniversitemizin 21.040 e-dergi, 154 e-kitap ve 18 elektronik veri tabanı aboneliği mevcut olup öğrencilerin kullanımına açıktır.
İstihdam Olanakları
Mezun öğrenciler kamu sektöründe, özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda kariyer yapmak üzere hazırlanmaktadır.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Uluslararası Ekonomi Politikası Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eleştirel düşünce, analiz ve ifade yeteneklerini geliştirerek Uluslararası Ekonomi Politik disiplininde pratik ve teorik yeterliği geliştirmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, teori ve uygulama arasında önemli bir denge sağlayarak, tarihsel bir yaklaşımı göz ardı etmeden güncel uluslararası politik ekonomi sorunlarını en iyi şekilde anlama fırsatını bulacaklardır. İçinde yaşadığımız coğrafyayı bölgesel, kıtasal ve küresel dinamikleri ile birlikte ele alan, meydana gelen jeopolitik ve jeoekonomik değişimleri bu yönleriyle birlikte kavrayan bir donanıma sahip olacaklardır.
Programın Hedefleri
Uluslararası Ekonomi Politik teorik yaklaşımlarını, ele aldığı sorunları, faydalandığı kavramsal çerçeveyi ve anahtar kavramları öğrenciye sunmak; modern dünya düzeninde, uluslararası siyaset ve ekonomi arasındaki ilişkileri incelemek; “devlet” ve “piyasa” arasındaki dinamik etkileşimi ve devlet ve piyasanın bir arada var olmasından doğan problem ve sorunları incelemek; küreselleşme süreci içinde devletin görev ve yetkilerinin nasıl değiştiğini değerlendirmek, küreselleşmeden yana olanların ve küreselleşmeye karşı olanların savunduğu temel görüşleri karşılaştırmak; küreselleşme olgusunun siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarını, uluslararası ekonomik gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkilerini analiz edebilmek; öğrencileri sınıftaki teorik münazaralardan gerçek dünyadaki deneyimlere yönlendirmek üzere öğrencilerin entelektüel cesaretlerini desteklemek bu programın kapsamındadır.
Programın Tarihçesi
Bursa Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ekonomi Politikası Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Uluslararası Ekonomi Politikası ABD Tezsiz Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Uluslararası Ekonomi Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı, eleştirel düşünce, analiz ve ifade yeteneklerini geliştirerek Uluslararası Ekonomi Politik disiplininde pratik ve teorik yeterliği geliştirmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, teori ve uygulama arasında önemli bir denge sağlayarak, tarihsel bir yaklaşımı göz ardı etmeden güncel uluslararası politik ekonomi sorunlarını en iyi şekilde anlama fırsatını bulacaklardır. İçinde yaşadığımız coğrafyayı bölgesel, kıtasal ve küresel dinamikleri ile birlikte ele alan, meydana gelen jeopolitik ve jeoekonomik değişimleri bu yönleriyle birlikte kavrayan bir donanıma sahip olacaklardır.
Programın Hedefleri
Uluslararası Ekonomi Politik teorik yaklaşımlarını, ele aldığı sorunları, faydalandığı kavramsal çerçeveyi ve anahtar kavramları öğrenciye sunmak; modern dünya düzeninde, uluslararası siyaset ve ekonomi arasındaki ilişkileri incelemek; “devlet” ve “piyasa” arasındaki dinamik etkileşimi ve devlet ve piyasanın bir arada var olmasından doğan problem ve sorunları incelemek; küreselleşme süreci içinde devletin görev ve yetkilerinin nasıl değiştiğini değerlendirmek, küreselleşmeden yana olanların ve küreselleşmeye karşı olanların savunduğu temel görüşleri karşılaştırmak; küreselleşme olgusunun siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarını, uluslararası ekonomik gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkilerini analiz edebilmek; öğrencileri sınıftaki teorik münazaralardan gerçek dünyadaki deneyimlere yönlendirmek üzere öğrencilerin entelektüel cesaretlerini desteklemek bu programın kapsamındadır.
Programın Tarihçesi
Bursa Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ekonomi Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Uluslararası Ekonomi Politikası ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN
ABD Sekreter(ler)i: Abdullah ÇELİK
Mümin ÖZKAN
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Mevlüt AKÇAPA (Öğretim Üyesi, Uluslararası Ekonomi Politikası ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ (Öğretim Üyesi, Uluslararası Ekonomi Politikası ABD)

Doç. Dr. Cevat BİLGİN (Öğretim Üyesi, Uluslararası Ekonomi Politikası ABD)

Doç. Dr. Mevlüt CAMGÖZ (Muhasebe ve Finans ABD)

Ebru KAYA (Raportör, ABD Sekreteri)

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ramazan NACAR

Doç. Dr. Ali Burak DARICILI

Doç. Dr. Ayberk ŞEKER

Doç. Dr. Cevat BİLGİN

Doç. Dr. Gazanfer ANLI

Doç. Dr. İsa DEMİRKOL

Doç. Dr. İsmail AKDOĞAN

Doç. Dr. Mevlüt AKÇAPA

Doç. Dr. Mevlüt CAMGÖZ

Doç. Dr. Nuri KORKMAZ

Doç. Dr. Rıdvan ŞIMŞEK

Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇAKIRCA

Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Furkan POLAT

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335