Sosyoloji ABD
Misyon
Programımızın temel misyonu, sosyoloji öğretimi için gerekli teorik bilgileri, kendi toplumsal bilgi birikimi ve değerlerinden alarak kendi toplum pratikleriyle birleştirebilen, alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilme becerisi kazanmış, çağdaş dünya ve ülke gerçeklerine duyarlı, sosyoloji alanında yeni metotları geliştirebilecek sosyologlar yetiştirmektir. Bununla birlikte, Bursa Teknik Üniversitesi’nin eğitim, bilimsel araştırma ve toplum hizmetlerinde mükemmele ulaşma misyonuna katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Vizyon
Belirlenen misyon ışığında, öğrencilerimize sosyoloji bilimi ile ilgili kuramsal bilgiyi kullanarak; toplumsal olgu ve olayları, yerel sosyolojik düşünce, evrensel bakış açısı ve tarihi bağlantıları ile analiz, sentez ve değerlendirmelerde bulunabilme becerisinin yanında güncel olaylara değişen toplumsal koşullarda yeni bakış açıları ile açıklama getirebilme, toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilme becerisi kazandırılacaktır.
ABD Olanakları
Üniversitemizin, öğrencilerin kullanımına sunduğu kütüphanemiz, Mimar Sinan Yerleşkesi C Blok’taki üç katlı müstakil binada toplam 2.307 m2 kapalı alan üzerinde hizmete vermektedir. Kütüphanemizde 351 kişilik oturma kapasitesi, 23 adet bireysel çalışma odası, 9 adet grup çalışma odası, 4 adet akademik çalışma odası ve 24 Kişilik toplantı salonu bulunmaktadır. Bu alanda öğrencilerimizin kullanımına sunulan 8 masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Kütüphane hem akademik dönemde hem de yaz döneminde Pazartesi- Cuma 08:00 ile 16:30 arası hizmet vermektedir. Resmî tatillerde ve hafta sonlarında ise kapalıdır. Kampüs içerisinde öğrencilerimizin kullanabileceği kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar kullanımının zorunlu olduğu derslerde tüm sınıf mevcuduna yetecek bilgisayar sayısına sahip bilgisayar laboratuvarının ders için kullanıma tahsis edilebilmesi imkânı bulunmaktadır. Kütüphanemizde dijital veri tabanlarının erişimine önem verilmektedir. Araştırmacıların talepleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak Sosyal Bilimler alanında saygın ve dünyada önde gelen veri tabanlarından bir havuz oluşturulmuştur. 2011-2016 yılları arasında Üniversitemiz Kütüphanesine 4.500 adet Türkçe ve İngilizce kitap alınmıştır. Ayrıca kapatılan vakıf üniversitesinden 11.000 civarında kitap üniversitemiz kütüphanesine devredilmiştir. Yaklaşık 16.000 kitap üniversitemiz kütüphanesinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.Üniversitemizin 21.040 e-dergi, 154 e-kitap ve 18 elektronik veri tabanı aboneliği mevcut olup öğrencilerin kullanımına açıktır.
İstihdam Olanakları
Mezun öğrenciler; kamu sektöründe, özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda kariyer yapmak üzere hazırlanmaktadır.
Mevcut Cihazlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programımızın temel amacı, öğrencilerin gerekli teorik bilgileri, kendi toplumsal bilgi birikimi ve değerlerinden alarak kendi toplum pratikleriyle birleştirebilmesini, alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilmesini, çağdaş dünya ve ülke gerçeklerine duyarlı bir bakış açısına sahip olabilmesini sağlamaktır.
Programın Hedefleri
Sosyoloji bilimi ile ilgili kuramsal bilgiyi kullanarak; toplumsal olgu ve olayları, yerel sosyolojik düşünce, evrensel bakış açısı ve tarihi bağlantıları ile analiz, sentez ve değerlendirmelerde bulunarak, güncel olayları değişen toplumlarda yeni bakış açıları ile açıklama yapabilme, toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilme becerisi kazandırılacaktır.
Programın Tarihçesi
Bursa Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Daha Sonra 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesine katılmıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Sosyoloji ABD Tezsiz Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Herhangi bir lisans programı.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programımızın temel amacı, öğrencilerin gerekli teorik bilgileri, kendi toplumsal bilgi birikimi ve değerlerinden alarak kendi toplum pratikleriyle birleştirebilmesini, alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilmesini, çağdaş dünya ve ülke gerçeklerine duyarlı bir bakış açısına sahip olabilmesini sağlamaktır.
Programın Hedefleri
Sosyoloji bilimi ile ilgili kuramsal bilgiyi kullanarak; toplumsal olgu ve olayları, yerel sosyolojik düşünce, evrensel bakış açısı ve tarihi bağlantıları ile analiz, sentez ve değerlendirmelerde bulunarak, güncel olayları değişen toplumlarda yeni bakış açıları ile açıklama yapabilme, toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilme becerisi kazandırılacaktır.
Programın Tarihçesi
Bursa Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Sosyoloji ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Sosyoloji Lisans programı.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bölümleri Sosyal Hizmet, Psikoloji, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Felsefe, Gerontoloji, Antropoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Halk Bilimi Lisans Programları Not: Alan dışı kabul edilen öğrencilere iki dönem Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Sosyoloji Doktora programı, sosyoloji biliminin temel ilkelerine hâkim sosyolojik bakış açısına sahip, toplumsal olayları kavrayıp ve toplumsal olaylara dair eleştirel bir bakış geliştirebilen; sosyolojik araştırma projelerini planlama, uygulama, analiz etme ve raporlama konusunda beceri kazanmış; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış; bu çerçevede, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde etkin rol üstlenebilecek birikime sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.
Programın Hedefleri
Sosyoloji bilimi ile ilgili kuramsal bilgiyi kullanarak; toplumsal olgu ve olayları, yerel sosyolojik düşünce, evrensel bakış açısı ve tarihi bağlantıları ile analiz, sentez ve değerlendirmelerde bulunarak, güncel olayları değişen toplumlarda yeni bakış açıları ile açıklama yapabilme, toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilme becerisi kazandırılacaktır.
Programın Tarihçesi
Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Sosyoloji ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL
Doç. Dr. Adem DAĞ
Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK
Doç. Dr. Melda Medine SUNAY
Dr. Öğr. Üyesi Ekber ŞAH AHMEDİ
Kabul Edilen Programlar
Sosyoloji Lisans ve Yüksek Lisans programından mezun olmak.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Alan dışı kabul yoktur.
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL
ABD Sekreter(ler)i: Arzu DALAKLI
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Adem DAĞ (ABD Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Sercan EKLEMEZLER (ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL (Bilim Dalı Başkanı, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Bilim Dalı)

Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK (Bilim Dalı Başkanı, Kurumlar Sosyolojisi Bilim Dalı)

Doç. Dr. Adem DAĞ (Bilim Dalı Başkanı, Sosyal Yapı ve Değişme Bilim Dalı)

Doç. Dr. İpek Beyza ALTIPARMAK (Bilim Dalı Başkanı, Uygulamalı Sosyoloji Bilim Dalı)

Arzu DALAKLI (Sosyoloji Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL

Doç. Dr. Adem DAĞ

Doç. Dr. İpek Beyza ALTIPARMAK

Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK

Doç. Dr. Melda Medine SUNAY

Doç. Dr. Mihriban ŞENSES AKSU

Doç. Dr. Rıdvan ŞIMŞEK

Doç. Dr. Selda ADİLOĞLU EKLEMEZLER

Dr. Öğr. Üyesi Ekber Şah AHMEDİ

Dr. Öğr. Üyesi Emine KURT

Dr. Öğr. Üyesi Oya GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Sercan EKLEMEZLER

İletişim
Adres: 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No: 85 16330 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335