İşletme ABD
Misyon
İşletme ABD'nin misyonu, uluslararası rekabet seviyelerinde eğitim, öğrenim ve araştırma arayışı yoluyla topluma katkıda bulunmaktır.
Vizyon
İşletme ABD, öğrencilerini entelektüel, sosyal ve kişisel olarak benzersiz bir eğitim deneyimlemelerini sağlayacak koşullar yaratma vizyonunu benimsemektedir.
ABD Olanakları
Üniversitemizin, öğrencilerin kullanımına sunduğu kütüphanemiz, Mimar Sinan Yerleşkesi C Blok’taki üç katlı müstakil binada toplam 2.307 m2 kapalı alan üzerinde hizmete vermektedir. Kütüphanemizde 351 kişilik oturma kapasitesi, 23 adet bireysel çalışma odası, 9 adet grup çalışma odası, 4 adet akademik çalışma odası ve 24 Kişilik toplantı salonu bulunmaktadır. Bu alanda öğrencilerimizin kullanımına sunulan 8 masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Kütüphane hem akademik dönemde hem de yaz döneminde Pazartesi- Cuma 08:00 ile 16:30 arası hizmet vermektedir. Resmî tatillerde ve hafta sonlarında ise kapalıdır. Kampüs içerisinde öğrencilerimizin kullanabileceği kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar kullanımının zorunlu olduğu derslerde tüm sınıf mevcuduna yetecek bilgisayar sayısına sahip bilgisayar laboratuvarının ders için kullanıma tahsis edilebilmesi imkânı bulunmaktadır. Kütüphanemizde dijital veri tabanlarının erişimine önem verilmektedir. Araştırmacıların talepleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak Sosyal Bilimler alanında saygın ve dünyada önde gelen veri tabanlarından bir havuz oluşturulmuştur. 2011-2016 yılları arasında Üniversitemiz Kütüphanesine 4.500 adet Türkçe ve İngilizce kitap alınmıştır. Yaklaşık 16.000 kitap üniversitemiz kütüphanesinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Üniversitemizin 21.040 e-dergi, 154 e-kitap ve 18 elektronik veri tabanı aboneliği mevcut olup öğrencilerin kullanımına açıktır.
İstihdam Olanakları
Yüksek Lisans programı mezunları kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan yönetici, uzman ve araştırmacı pozisyonlarında istihdam olanağı bulmaktadır.
Mevcut Cihazlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın amacı, mezunlarının finans, yönetim ve organizasyon, muhasebe, pazarlama konularıyla ilgili temel bilgilere sahip, güncel işletme konularını yorumlayıp değerlendirebilen, sosyal ve kültürel konulara duyarlı, girişimcilik bilgisine hâkim, risk alabilen, yenilikçi ve küresel rekabete uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.
Programın Hedefleri
Programımız, akademik mükemmellik geleneğine sıkı sıkıya bağlı olan ve sürdürülebilir, çeşitli, kapsayıcı ve adil iş uygulamalarını destekleyen, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için en iyi öğrenme deneyimini yaratmayı hedeflemektedir.
Programın Tarihçesi
İşletme Anabilim Dalı, Bursa Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını yürütmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
İşletme ABD Tezsiz Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
4 yıllık eğitim veren lisans programı mezunu öğrenciler başvurabilir.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
4 yıllık eğitim veren lisans programı mezunu öğrenciler başvurabilir.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın amacı; kurum içi, birimler arası ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyona önem veren, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, interaktif bir eğitim sistemini olanaklı kılan, ileri teknolojileri her düzeyde kullanan, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak evrensel verilere ulaşmayı ilke edinmiş araştırmacı yöneticiler yetiştirmektir.
Programın Hedefleri
Programımız, akademik mükemmellik geleneğine sıkı sıkıya bağlı olan ve sürdürülebilir, çeşitli, kapsayıcı ve adil iş uygulamalarını destekleyen, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için en iyi öğrenme deneyimini yaratmayı hedeflemektedir.
Programın Tarihçesi
İşletme Anabilim Dalı, Bursa Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını yürütmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları, İşletme Fakültesi mezunları ve İşletme Anabilim Dalı konusuna giren 4 yıllık eğitim veren lisans bölümü mezunları.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları, İşletme Fakültesi mezunları ve İşletme Anabilim Dalı konusuna giren 4 yıllık eğitim veren lisans bölümü mezunları.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Bursa Teknik Üniversitesi, İşletme Doktora Programının amacı; dinamik ve rekabetin yoğun olduğu günümüz ortamında işletmelerin faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan çağdaş bilgi birikimini ve bakış açısını kazandırmaktır. İşletme içerisinde yer alan pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, finans, üretim gibi alanlarda uzmanlaşmış, gelişen ve küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen yöneticilerin ve işletmecilerin yetiştirilmesi ana hedeflerimiz arasındadır. Aynı zamanda programın bir diğer önemli amacı öğrencilerin işletmeciliğin temel alanlarına ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri edinebilmelerine ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmelerine olanak tanımaktır. Öğrencileri akademik hayata kazandırma hedefiyle programımız; kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları ön plana çıkararak, öğrencilerin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.
Programın Hedefleri
İşletme Doktora programında, ders müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler ile bilimsel, etik ve evrensel değerleri ilke edinmiş, araştırma yöntem ve tekniklerine dair gerekli bilgiye sahip; bu bakış açısı çerçevesinde iş dünyası ve akademik dünya arasında köprü kurabilecek, özgün bir perspektifle yaşanan değişim ve dönüşümü okuyup yönlendirebilecek, analitik düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek misyonundan hareketle İşletme Doktora programının fark yaratan bir program haline getirilmesi hedeflenmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
İşletme ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Abdulkadir KAYA
Kabul Edilen Programlar
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Abdulkadir KAYA
ABD Sekreter(ler)i: Abdullah ÇELİK
Mümin ÖZKAN
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Abdulkadir KAYA (İşletme Enstitü-ABD  (ABD Başkanı))

Prof. Dr. Abdulkadir KAYA (Bilim Dalı Başkanı, Muhasebe ve Finans Bilim Dalı)

Doç. Dr. Kadriye Burcu ÖNGEN BİLİR (Bilim Dalı Başkanı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı)

Prof. Dr. Ramazan NACAR (Bilim Dalı Başkanı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı)

Doç. Dr. Abdullah OĞRAK (Yönetim ve Organizasyon ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kadir İŞGÜVEN (Bilim Dalı Başkanı, Yönetim Bilişim Sistemleri Bilim Dalı)

Ebru KAYA (Raportör, ABD Sekreteri)

Akademik Kadro
Prof. Dr. Abdulkadir KAYA

Prof. Dr. Ramazan NACAR

Doç. Dr. Abdullah OĞRAK

Doç. Dr. İsa DEMİRKOL

Doç. Dr. Kadir TUTKAVUL

Doç. Dr. Kadriye Burcu ÖNGEN BİLİR

Doç. Dr. Mevlüt CAMGÖZ

Doç. Dr. Nihan BİRİNCİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kadir İŞGÜVEN

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer RÜZGAR

İletişim
Adres: 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No:85 16330 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02248081044