Şehir ve Bölge Planlama ABD
Misyon
Ana Bilim Dalımızın misyonu toplumsal ve kültürel gereksinimleri dikkate alan, değişkenlik gösteren koşullara fonksiyonel ve estetik çözümler getirebilen, çevre ve ekolojik değerler ile uyumlu, yaratıcı düşünme alışkanlığı edinmiş, mesleki sorumluluğun farkında ve disiplinler arası işbirliğinin gerekliliğine inanmış kamu yararını gözeten araştırmacı ve sorgulayıcı kimliği ile öne çıkan Şehir ve Bölge Plancıları yetiştirmektir. Kentlere ilişkin konularda bilgi sahibi olan ve diğer disiplinler ile ilişki kurabilen, mekânsal bağlamda kentin ve bölgenin sorunlarına yönelik özgün düşüncelerle çözüm üreten ve bu süreçlerde teknolojiyi kullanma becerisine sahip şehir ve bölge plancıları yetiştiren bir bölüm olmayı hedeflemektedir.
Vizyon
Ana Bilim Dalımızın vizyonu yenilikçi kadrolarıyla sosyal adalet, eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde sürdürülebilir ve uygulanabilir bir planlama bakış açısı ile tüm mekânsal ölçeklerde, eğitim öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir kuruluş olmaktır. Farklı uzmanlık alanına sahip akademik kadrosunun öğrencilere çok çeşitli alanlarda bilgi ve deneyim olanakları sunması derslerin zengin içeriğiyle farklı disiplinleri sentezleyebilen ve kamu yararını her koşulda ön planda tutan öğrencileri bu program ile sağlayabilmek amaçlanmaktadır.
ABD Olanakları
Ana Bilim Dalı'nda bilişim altyapısı yönünden bilgisayar laboratuvarı yanı sıra 3 boyutlu yazıcı, lazer kesim makinesi ve plotter cihazları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi) ve KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve bu kapsamda Yeni Girişimci Desteği olanakları bulunmaktadır.
İstihdam Olanakları
Programdan mezun olanlar kamu sektöründe özellikle belediyelerde, bakanlıklar ve bakanlıklarıın il teşkilatlarında, özel planlama ofisleri ile gayrimenkul geliştirme firmalarında çalışmaktadırlar.
Başlıca Araştırma Alanları ve Konuları
Program kent yönetimi, kentsel siyasal ekonomi, kentsel politika, kentsel siyasa analizi, kentsel proje yönetimi ve kentsel hukuk gibi alanlarda dersler alarak özellikle yerel yönetimler alanında oldukça eksikliği hissedilen kent yöneticileri niteliği kazandırmaya odaklanmıştır.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
"Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı", çok boyutlu düşünme becerisine sahip, uygulama ve teori ve kentsel analiz teknikleri üzerinde gelişmiş profesyonel şehir plancılarını mükemmelleştirmeyi amaçlamaktadır.
Programın Hedefleri
“Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı” şehir ölçeğinde planlama ile mekânın biçimlenmesi süreçleri konularında araştırma, eğitim, politika geliştirme ve uygulamaya yönelik yenilikçi stratejilerin geliştirilmesi konusunda odak olmayı amaçlamaktadır.
Programın Tarihçesi
Program Müfredatı ve Dersleri
Şehir ve Bölge Planlama ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Şehir ve Bölge Planlama lisans programı.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Doç. Dr. Ebru KAMACI KARAHAN
ABD Sekreter(ler)i: Alparslan TESKİ
ABD Kurul Üyeleri
Doç. Dr. Ebru KAMACI KARAHAN (Öğretim Üyesi,Şehir ve Bölge Planlama ABD)

Doç. Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ (Öğretim Üyesi,Şehir ve Bölge Planlama ABD)

Doç. Dr. Ersan KOÇ (Öğretim Üyesi,Şehir ve Bölge Planlama ABD)

Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN (Öğretim Üyesi,Şehir ve Bölge Planlama ABD)

Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ (Öğretim Üyesi, Şehir ve Bölge Planlama ABD)

Doç. Dr. Ömer BİLEN (Öğretim Üyesi,Şehir ve Bölge Planlama ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu OKUMUŞ PRİNİ (Öğretim Üyesi,Şehir ve Bölge Planlama ABD)

Alparslan TESKİ (Şehir ve Bölge Planlama Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN

Doç. Dr. Ebru KAMACI KARAHAN

Doç. Dr. Ersan KOÇ

Doç. Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ

Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ

Doç. Dr. Ömer BİLEN

Dr. Öğr. Üyesi Arda TUNCER

Dr. Öğr. Üyesi Duygu OKUMUŞ PRİNİ

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335