Peyzaj Mimarlığı ABD
Misyon
Alanında öncü roller üstlenen, yenilikçi, dinamik, sosyal fayda bilincine ve etik duyarlığa sahip peyzaj mimarları yetiştirmek.
Vizyon
Araştırma ve eğitim entegrasyonuna odaklı olmak, Ulusal ve uluslararası ölçekte disiplinlerarası çalışmalar yürütmek, Peyzaj mimarlığını ilgilendiren tüm mekânsal ölçeklerde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmaktır.
ABD Olanakları
Erasmus Anlaşması/Swedish University of Agricultural Sciences
İstihdam Olanakları
Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisansüstü program mezunları, belediyelerde, bakanlıklarla, özel peyzaj mimarlığı bürolarında, fidanlıklarda, coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama birimlerinde, çalışabilmektedirler. Ayrıca ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunabilirler.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Peyzaj Mimarlığı disiplini kapsamındaki konuları öğrenmek; çevre dostu, ekolojik hassasiyeti olan, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini arttıracak kamusal alanlar tasarlamak; peyzaj tasarım, yapım ve onarım işlerini planlamak ve yönetmek, Peyzaj Mimarlığı’nda farklı ölçeklerde (kent, kır, havza vb.) araştırma ve geliştirme yaparak bilim adamı yetiştirmektir.
Programın Hedefleri
Programın amacı; Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ve uluslar arası ölçekteki problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojik gelişmeleri etkin kullanabilen, Bursa Teknik Üniversitesinin “araştırma üniversitesi” vizyonunda uygun olarak yenilikçi, dinamik ve çağa ayak uydurabilen peyzaj mimarları yetiştirmektedir.
Programın Tarihçesi
Peyzaj Mimarlığı Yüksek lisans Programı Program 2020-2021 güz yarıyılında öğretime başlamıştır. Programda 1 profesör, 2 doçent ve 3 Doktor öğretim üyesi, 4 Doktor öğretim görevlisi bulunmakta olup akademik kadrosunu nitelikli bilim insanları ile genişletme çalışmaları devam etmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Peyzaj Mimarlığı ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Peyzaj Mimarlığı
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Programları(intibak programının tamamlanması gerekir)
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Peyzaj Mimarlığı Doktora programının amacı, doktora öğrenci adayına bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Peyzaj Mimarlığı Doktora çalışmaları sonunda hazırlanması planlanan tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem getirme, özgün olma, bilinen bir yöntemi daha önceden çalışılmamış bir alanda uygulama niteliklerinden biri ve birkaçını yerine getirmesi gerekmektedir.
Programın Hedefleri
Doktora programı kapsamında planlama ölçeğinden tasarım ölçeğine kadar inebilen, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi, çizim progranlarına yatkın, başarılı projeleri yürütebilen ve teknolojik olanaklara hakim olabilen, araştırabilen, sorgulayabilen, uluslararası boyutta yayın üretebilen girişimci ve yenilikçi öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Peyzaj mimarlığı doktora eğitim süreci; doktora öğrencilerinin, problemlerin çözümüne yönelik analitik düşünme becerisini geliştirmeyi, birlikte araştırma yapmayı, etkili sunum ve yazma yöntemlerini öğretmeyi, alanında ulusal düzeyde öncü olmayı ve uluslararası düzeyde de rekabet edebilecek gelişmişlik seviyesine ulaşmayı hedeflemektedir.
Programın Tarihçesi
Peyzaj Mimarlığı Yüksek lisans Programı Program 2022-2023 güz yarıyılında öğretime başlamıştır. Programda 1 profesör, 2 doçent ve 3 Doktor öğretim üyesi, 4 Doktor öğretim görevlisi bulunmakta olup akademik kadrosunu nitelikli bilim insanları ile genişletme çalışmaları devam etmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR
Doç. Dr. Anıl AKIN TANRIÖVER
Doç. Dr. Sara DEMİR ALP
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ERKEN
Dr. Öğr. Üyesi Volkan MÜFTÜOĞLU
Kabul Edilen Programlar
Peyzaj Mimarlığı
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Programları(intibak programının tamamlanması gerekir)
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR
ABD Sekreter(ler)i: Kadriye BURUL
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Merve ERSOY MİRİCİ (Peyzaj Mimarlığı Enstitü-ABD Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan MÜFTÜOĞLU (Peyzaj Mimarlığı Enstitü-ABD Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Sara DEMİR ALP (Ücretsiz İzinli) (Bilim Dalı Başkanı,Peyzaj Planlama ABD Bilim Dalı )

Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR (Bilim Dalı Başkanı,Peyzaj Tasarımı Bilim Dalı )

Doç. Dr. Kamil ERKEN (Bilim Dalı Başkanı,Bitki Materyali Bilim Dalı)

Kadriye BURUL (Peyzaj Mimarlığı Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR

Doç. Dr. Anıl AKIN TANRIÖVER

Doç. Dr. Kamil ERKEN

Doç. Dr. Merve ERSOY MİRİCİ

Doç. Dr. Sara DEMİR ALP (Ücretsiz İzinli)

Doç. Dr. Yalçın YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Mahshid MIKAEILI

Dr. Öğr. Üyesi Volkan MÜFTÜOĞLU

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335