Orman Ürünleri ABD
Misyon
Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programında, ağacın “yaşam döngüsü” adını verdiğimiz tohum halinden sağlıklı ve sürdürülebilir ormanların yetiştirilmesi, yönetilmesi ve planlı bir şekilde hasat edilmesine kadar olan süreç ile hasat edildikten sonra farklı ürün ve malzemelere dönüştürülmesi ve kullanım ömrünü tamamlamış bu malzemelerin bertaraf edilmesine kadar olan süreç farklı mühendislik dallarından ve bölümlerden gelen kişilerin katılımıyla disiplinlerarası bir yaklaşım ile araştırılması hedeflenmektedir. Bu konularda her türlü bilgi birikimlerinin paylaşılması, başta Bursa ve bölge iller olmak üzere ülkemize özgü koşul, olanak ve sorunlar çerçevesinde orman ürünleri sanayi, kamu ve üniversite arasında iş birliğinin ve teknoloji transferinin sağlanması programın kapsamı içerisindedir.
Vizyon
Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programında, ağacın “yaşam döngüsü” adını verdiğimiz tohum halinden sağlıklı ve sürdürülebilir ormanların yetiştirilmesi, yönetilmesi ve planlı bir şekilde hasat edilmesine kadar olan süreç ile hasat edildikten sonra farklı ürün ve malzemelere dönüştürülmesi ve kullanım ömrünü tamamlamış bu malzemelerin bertaraf edilmesine kadar olan süreç farklı mühendislik dallarından ve bölümlerden gelen kişilerin katılımıyla disiplinlerarası bir yaklaşım ile araştırılması hedeflenmektedir. Bu konularda her türlü bilgi birikimlerinin paylaşılması, başta Bursa ve bölge iller olmak üzere ülkemize özgü koşul, olanak ve sorunlar çerçevesinde orman ürünleri sanayi, kamu ve üniversite arasında iş birliğinin ve teknoloji transferinin sağlanması programın kapsamı içerisindedir.
ABD Olanakları
İstihdam Olanakları
Orman Ürünleri (İngilizce) yüksek lisans mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslar arası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, orman ürünleri endüstrisinin üretim, ahşapta üst yüzey işlemleri, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
Başlıca Araştırma Alanları ve Konuları
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Ülkemizde ve dünya genelinde son zamanlarda bilim ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler ve yenilikler sonucunda, çalışmaların disiplinlerarası bir anlayışla ele alınması, üzerinde önemle durulması gereken bir yaklaşım haline gelmiştir. Bilimsel çalışmalara değişik açılardan ışık tutabilecek, fikir çeşitliliği yaratabilecek farklı uzmanlık dallarından gelen kişilerin bilgi ve tecrübelerinin uygun bir şekilde biraraya getirilmesi ve kullanılması disiplinlerarası bir yüksek lisans programının oluşturulması ile sağlanabilecektir. Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programının amacı, farklı bölümlerden mezun olan ve lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen kişilere orman ürünleri alanında disiplinlerarası bir yaklaşım ile bilimsel olarak kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak, bunun yanı sıra teorik ve analitik bir bakış açısıyla bilimsel araştırmaları planlama, yürütme ve bilgiyi değerlendirme ile yorumlama yetisini kazandırmaktır. Ayrıca, bir lisansüstü tezin sahip olacağı nitelikler ve özgünlüğü, bilimsel makalelerin hazırlanışı ve literatür kaynaklarından yararlanma teknikleri öğretilecektir. Program, uzmanlık alanlarına temel olabilecek kuramsal bir altyapı sağlarken aynı zamanda seçmeli dersler, uygulama ve araştırma projeleri ve tez çalışması ile öğrencilere uzmanlaşma imkânı da vermeyi hedeflemektedir. Program sonunda, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazanan öğrencilerimiz “Disiplinlerarası Orman Ürünleri Yüksek Lisans Derecesi” ünvanı ile mezun edilecektir.
Programın Hedefleri
Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programında, ağacın “yaşam döngüsü” adını verdiğimiz tohum halinden sağlıklı ve sürdürülebilir ormanların yetiştirilmesi, yönetilmesi ve planlı bir şekilde hasat edilmesine kadar olan süreç ile hasat edildikten sonra farklı ürün ve malzemelere dönüştürülmesi ve kullanım ömrünü tamamlamış bu malzemelerin bertaraf edilmesine kadar olan süreç farklı mühendislik dallarından ve bölümlerden gelen kişilerin katılımıyla disiplinlerarası bir yaklaşım ile araştırılması hedeflenmektedir. Bu konularda her türlü bilgi birikimlerinin paylaşılması, başta Bursa ve bölge iller olmak üzere ülkemize özgü koşul, olanak ve sorunlar çerçevesinde orman ürünleri sanayi, kamu ve üniversite arasında iş birliğinin ve teknoloji transferinin sağlanması programın kapsamı içerisindedir.
Programın Tarihçesi
2013 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Ürünleri Anabilim dalı yüksek lisans programı açılmıştır. 2013-2014 yılı güz yarıyılında lisansüstü öğrenci alımına başlanmıştır. Programda 10 öğretim üyesi görev almaktadır. Program kapsamındaki çalışma alanları: Ahşabın korunması ve restorasyon, Modifikasyon yöntemleri, Çevre dostu ahşap koruyucular, Dış ortam koşullarının ahşaba etkileri, Ahşap yapı teknolojileri, Ahşap yapı malzemeleri, Lif, kağıt ve kağıt ürünleri, Kağıt kimyasalları, Kağıt kuşeleme ve baskı teknikleri, Kağıt geri dönüşüm ve mürekkep giderme, Orman ekosistem yönetiminde sürdürülebilirlik, Orman fungusların ekolojisi, Yüzey modifikasyonu, Selüloz esaslı lif üretimi ve teknolojisi, Selüloz esaslı su arıtma, Biyokütleden termokimyasal yöntemler ile sıvı yakıt ve kimyasal eldesi, Biyoetanol üretiminde bazı ön işlemlerin enzimatik hidroliz üzerine etkileri, Uçucu yağ bileşenlerinin kromatografik ve spektroskopik yöntemler ile karakterizasyonu, Biyokütlenin termal yöntemler ile ısıl davranışlarının incelenmesi, Ağaç esaslı kompozitler ve levhalar, Ağaç malzeme tutkalları ve tutkallama teknolojisi, Mobilya ve ağaç konstrüksiyonları, İleri mühendislik ürünü ağaç malzemeler
Program Müfredatı ve Dersleri
Orman Ürünleri ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) min. 55 puan almış olma, 3 Lisans diploma notunun min. 2.00 olması
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
İngilizce
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
As a result of the rapid developments and innovations in the field of science and technology in our country and around the world, it has become an approach that should be emphasized with an interdisciplinary approach. It will be possible to create an interdisciplinary master's program, which can shed light on scientific studies from different perspectives and create diversity of ideas, by bringing together and using the knowledge and experience of people from different specialties in an appropriate way. The aim of the Forest Products Master's Program is to enable people who have graduated from different departments and want to continue their postgraduate education, to develop themselves scientifically with an interdisciplinary approach in the field of forest products, as well as to plan, conduct and interpret scientific research from a theoretical and analytical point of view. to gain competence. In addition, the qualifications and originality of a graduate thesis, the preparation of scientific articles and the techniques of benefiting from literature resources will be taught. While the program provides a theoretical foundation that can be the basis for areas of specialization, it also aims to provide students with the opportunity to specialize through elective courses, application and research projects, and thesis work. At the end of the program, our students who gain the ability to evaluate, interpret and apply knowledge will graduate with the title of "Interdisciplinary Forest Products Master's Degree".
Programın Hedefleri
Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programında, ağacın “yaşam döngüsü” adını verdiğimiz tohum halinden sağlıklı ve sürdürülebilir ormanların yetiştirilmesi, yönetilmesi ve planlı bir şekilde hasat edilmesine kadar olan süreç ile hasat edildikten sonra farklı ürün ve malzemelere dönüştürülmesi ve kullanım ömrünü tamamlamış bu malzemelerin bertaraf edilmesine kadar olan süreç farklı mühendislik dallarından ve bölümlerden gelen kişilerin katılımıyla disiplinlerarası bir yaklaşım ile araştırılması hedeflenmektedir. Bu konularda her türlü bilgi birikimlerinin paylaşılması, başta Bursa ve bölge iller olmak üzere ülkemize özgü koşul, olanak ve sorunlar çerçevesinde orman ürünleri sanayi, kamu ve üniversite arasında iş birliğinin ve teknoloji transferinin sağlanması programın kapsamı içerisindedir.
Programın Tarihçesi
2013 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Ürünleri Anabilim dalı yüksek lisans programı açılmıştır. 2013-2014 yılı güz yarıyılında lisansüstü öğrenci alımına başlanmıştır. Programda 10 öğretim üyesi görev almaktadır. Program kapsamındaki çalışma alanları: Ahşabın korunması ve restorasyon, Modifikasyon yöntemleri, Çevre dostu ahşap koruyucular, Dış ortam koşullarının ahşaba etkileri, Ahşap yapı teknolojileri, Ahşap yapı malzemeleri, Lif, kağıt ve kağıt ürünleri, Kağıt kimyasalları, Kağıt kuşeleme ve baskı teknikleri, Kağıt geri dönüşüm ve mürekkep giderme, Orman ekosistem yönetiminde sürdürülebilirlik, Orman fungusların ekolojisi, Yüzey modifikasyonu, Selüloz esaslı lif üretimi ve teknolojisi, Selüloz esaslı su arıtma, Biyokütleden termokimyasal yöntemler ile sıvı yakıt ve kimyasal eldesi, Biyoetanol üretiminde bazı ön işlemlerin enzimatik hidroliz üzerine etkileri, Uçucu yağ bileşenlerinin kromatografik ve spektroskopik yöntemler ile karakterizasyonu, Biyokütlenin termal yöntemler ile ısıl davranışlarının incelenmesi, Ağaç esaslı kompozitler ve levhalar, Ağaç malzeme tutkalları ve tutkallama teknolojisi, Mobilya ve ağaç konstrüksiyonları, İleri mühendislik ürünü ağaç malzemeler
Program Müfredatı ve Dersleri
Orman Ürünleri ABD Tezli Yüksek Lisans (İng) programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) min. 55 puan almış olma, 3 - Yabancı dil yeterlilik sınavından (YDS) min. 65 almış olma, 4 - Lisans diploma notunun min 2.00 olması,
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK
ABD Sekreter(ler)i: Kadriye BURUL
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK (ABD Başkanı)

Prof. Dr. Arif KARADEMİR (Öğretim Üyesi,Orman Ürünleri ABD)

Prof. Dr. Ramazan KURT (Öğretim Üyesi,Orman Ürünleri ABD)

Prof. Dr. İsa YÜKSEL (Öğretim Üyesi,Orman Ürünleri ABD)

Prof. Dr. Muhammed Said FİDAN (Öğretim Üyesi,Orman Ürünleri ABD)

Kadriye BURUL (Raportör, ABD Sekreteri)

Akademik Kadro
Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY

Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Prof. Dr. Hasan Basri KOÇER

Prof. Dr. İsa YÜKSEL

Prof. Dr. Muhammed Said FİDAN

Prof. Dr. Murat ERTAŞ

Prof. Dr. Ramazan KURT

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU

Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN

Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335