Orman Mühendisliği ABD
Misyon
Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, işletilmesi ve korunmasında etkin görev alabilecek, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte mesleki problemlere analitik düşünce ve inovatif yaklaşımlarla çözümler üretebilen, mesleğini yakından tanıyan ve gerekli teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip, ulusal ölçekte daha çok tercih edilen “Orman Yüksek Mühendisleri” yetiştirmek ve bu hedefler doğrultusunda öğrencilerine modern eğitim-öğretim anlayışı ile bireysel ve takım çalışmasını teşvik eden, yurtiçi ve yurtdışından üniversiteler ile ortaklıklar geliştirerek öğrenci değişimlerine imkan sağlayan bir eğitim sistemi uygulamaktır.
Vizyon
günümüz ve gelecekteki toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine olan gereksinimlerini karşılamak, ormanların ekolojik, ekonomik, çevresel ve sosyal faydalarını ortaya koymak ve bunları sürekli kılabilecek tüm koşulları oluşturmak için sürdürülen faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve denetimi işlerini yürütebilen, kompleks ormancılık problemlerini tanımlayabilme ve bilimsel metotlar ve bilgi teknolojilerini kullanarak çözebilme becerisine sahip, ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında özveriyle çalışan, konusunda uzman, araştırmacı, yenilikçi ve üretken "Orman Yüksek Mühendisleri" yetiştirmektir.
ABD Olanakları
Botanik Laboratuvarı CBS Laboratuvarı Havza Yönetimi Laboratuvarı Orman Amenajmanı Laboratuvarı Orman Koruma Laboratuvarı Orman Patolojisi Laboratuvarı Orman Transportu ve Teknolojileri Lab. Sivilkültür Laboratuvarı Toprak ve Ekolojik Laboratuvarı Yaban Hayatı Laboratuvarı
İstihdam Olanakları
Orman Mühendisliği Bölümü yüksek lisans mezunları kamuda ve özel sektörde iş fırsatına sahip olabilmektedir. Orman Mühendisleri çoğunlukla Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü gibi birimlerde çalışmaktadırlar. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde ve belediyelerde görev almaktadırlar. Bununla birlikte Serbest Büro açarak özel çalışma imkanı bulabilmektedirler.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
1) Orman Mühendisliğinin bütün alanlarında gerekli güncel ve ileri düzeyde bilgiye sahip olan ve tercih ettiği bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilen Orman Yüksek Mühendislerinin yetiştirilmesi, 2) Orman Mühendisliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası ölçekteki mesleki sorunları kavrayabilen ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilen ve uygulayabilen Orman Yüksek Mühendislerinin yetiştirilmesi, 3) Orman Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren çalışmaları yürütebilen, gerekli bilimsel ve etik değerleri gözeterek disiplinler arası araştırmalar gerçekleştirebilen Orman Yüksek Mühendislerinin yetiştirilmesi.
Programın Hedefleri
Yüksek Lisans Öğrencisine, Orman Mühendisliğinin bütün alanlarında gerekli güncel ve ileri düzeyde bilginin yanı sıra tercih ettiği bir alanda da uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerinin kazandırılması; Orman Mühendisliği ile ilgili ulusal ve küresel ölçekteki mesleki sorunları kavrayabilme, uygun araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilme ve uygulayabilme yeteneğinin kazandırılması; Orman Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren çalışmaları yürütebilme ve disiplinler arası araştırmalar gerçekleştirebilme becerisinin kazandırılması; Gerekli bilimsel ve etik değerleri gözeterek, bilimsel düşünme, stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve yaşam boyu kendisini yenileme ve geliştirme alışkanlığının kazandırılması.
Programın Tarihçesi
Orman Mühendisliği Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup, 2015-2016 yılı bahar yarıyılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim dalı yüksek lisans programı açılmıştır. Programda 8 öğretim üyesi görev almaktadır. Program kapsamında mevcut araştırma alanları: Silvikültür, Orman Amenajmanı, Toprak İlmi ve Ekoloji, Orman Entomolojisi ve Koruma, Yaban Hayatı, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri, Orman Ekonomisi, Havza Amenajmanı
Program Müfredatı ve Dersleri
Orman Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Orman Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Herhangi bir Lisans derecesine sahip olmak. (Not: Bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
1) Orman Mühendisliği alanında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek bilgiye sahip olan ve uzmanlık gerektiren bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirebilen doktorant yetiştirilmesi, 2) Orman Mühendisliği alanında yeni bir düşünce ve yöntemi uygulayarak özgün bir yayın üretebilecek ve alanına yenilik getirebilecek doktorant yetiştirilmesi, 3) Orman Mühendisliği alanında özgün ve disiplinler arası çalışmaları yürütebilen, sonuçlarını bilimsel platformlarda etkin bir biçimde sunabilen, gerekli akademik sorumluluğa ve etik değerlere sahip doktorant yetiştirilmesi.
Programın Hedefleri
1) Doktorant adayına Orman Mühendisliği alanında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve uzmanlık gerektiren bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirebilme becerisinin kazandırılması, 2) Uzmanlık alanında yeni bir düşünce ve yöntemi uygulayabilme, özgün bir çalışma ile alanına yenilik getirebilme ve bunları akademik ve mesleki boyutta sistemli olarak aktarabilme yeteneğinin kazandırılması, 3) Uzmanlık alanında özgün ve disiplinler arası çalışmaları yürütebilme, sonuçlarını bilimsel platformlarda etkin bir biçimde savunabilme, akademik ve etik değerlerin tesisine katkı sağlayabilme becerisinin kazandırılması.
Programın Tarihçesi
Orman Mühendisliği Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 yılı bahar yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim dalı doktora programı açılmıştır. Programda 8 öğretim üyesi görev almaktadır. Program kapsamında mevcut araştırma alanları: Silvikültür, Orman Amenajmanı, Toprak İlmi ve Ekoloji, Orman Entomolojisi ve Koruma, Yaban Hayatı, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri, Orman Ekonomisi, Havza Amenajmanı
Program Müfredatı ve Dersleri
Orman Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY
Prof. Dr. Turan SÖNMEZ
Prof. Dr. Emin UĞURLU
Kabul Edilen Programlar
Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Programları
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
In the Master's program in Forest Engineering, scientific studies are carried out that produce solutions for the expectations of the sector. The Forest Engineering graduate program focuses on communication, problem solving and development of technical skills. The program conducts a curriculum in order to train expert engineers who can take part in the production, evaluation and sustainable management of forest resources and services and investigate the causes and problems of forestry problems. Thus, students studying in the program will be able to identify and solve forestry problems through interdisciplinary studies both individually and in groups
Programın Hedefleri
The aim of this course is to provide the graduate students with the necessary and up-to-date knowledge in all areas of Forest Engineering as well as the knowledge and skills at a level of expertise in a preferred field; To be able to comprehend the national and global professional problems related to Forest Engineering, to develop the ability to develop and apply solutions using appropriate research methods; To gain the ability to carry out studies requiring expertise in the field of Forest Engineering and to conduct interdisciplinary research; To gain the habit of renewing and improving himself / herself throughout life by considering scientific and ethical values, developing scientific thinking and strategic approaches
Programın Tarihçesi
Department of Forest Engineering was established in 2010 and in the spring semester of 2015-2016, the graduate program of the Forest Engineering Department was opened within the Institute of Science. The Graduate Program in English has started to accept students since the spring semester of 2020. There are 12 faculty members in the program. The current research areas within the program are: Silviculture, Forest Management, Soil Science and Ecology, Forest Entomology and Conservation, Wildlife, Forest Construction Geodesy and Photogrammetry, Forest Economics, Watershed Management
Program Müfredatı ve Dersleri
Orman Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans (İng) programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Forest Engineering
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Programs Related to Forestry Engineering
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
1) Providing doctorates with necessary knowledge to evaluate new information in the field of forest engineering through systematical approach and improve current knowledge that require specialty by original thoughts and researches, 2) Providing doctorates with ability to produce original publications by implementing new thought and method in the field of forest engineering and come up with innovations in their field of study, 3) Providing doctorates with ability to conduct original and interdisciplinary researches in the field of forest engineering, present their findings effectively in scientific platforms, and preserve necessary academic responsibility and ethical values.
Programın Hedefleri
1) Providing doctorates with ability to evaluate new information in the field of forest engineering and improve knowledge that require specialty through original thought and research, 2) Providing them with ability to implement innovative thought and method in the field of expertise, providing innovation to the field by an original research, and systematically transfer these knowledge at academicals and occupational platforms, 3) Providing them with ability to conduct original and interdisciplinary studies in the field of their expertise, and provide support to establish academic and ethical values.
Programın Tarihçesi
The Department of Forest Engineering was established in 2010. In 2016-2017 academic year of spring term, Forest Engineering PhD Program was established in the Institute of Natural and Applied Sciences. There are 12 academic staffs in the program. Research Areas in the Program are as below: Silviculture, Forest Management, Soil Science and Ecology, Forest Entomology and Protection, Wildlife, Forest Construction, Geodesy and Photogrammetry, Forest Economics, Watershed Management
Program Müfredatı ve Dersleri
Orman Mühendisliği ABD Doktora (İng) programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU
Doç. Dr. Ayşe Gül SARIKAYA
Kabul Edilen Programlar
Forest Engineering
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Programs Related to Forestry Engineering
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU
ABD Sekreter(ler)i: Kadriye BURUL
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU (ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Esin ERDOĞAN YÜKSEL (ABD Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Ayşe Gül SARIKAYA (ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY (Bilim Dalı Başkanı,Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Bilim Dalı)

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Bilim Dalı Başkanı,Silvikültür Bilim Dalı Bilim Dalı )

Prof. Dr. Turan SÖNMEZ (Bilim Dalı Başkanı,Orman Hasılatı ve Biyometri Bilim Dalı )

Prof. Dr. Emin UĞURLU (Bilim Dalı Başkanı,Orman Botaniği Bilim Dalı )

Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ (Bilim Dalı Başkanı,Toprak İlmi ve Ekoloji Bilim Dalı )

Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU (Bilim Dalı Başkanı,Yaban Hayatı Bilim Dalı )

Prof. Dr. Ali İhsan KADIOĞULLARI (Bilim Dalı Başkanı,Orman Amenajmanı Bilim Dalı )

Prof. Dr. Oğuzhan SARIKAYA (Bilim Dalı Başkanı,Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı )

Doç. Dr. Neşat ERKAN (Bilim Dalı Başkanı,Ormancılık Ekonomisi Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Esin ERDOĞAN YÜKSEL (Bilim Dalı Başkanı,Havza Yönetimi Bilim Dalı)

Doç. Dr. Murat KÖSE (Ormancılık Politikası ABD (ABD Başkanı))

Kadriye BURUL (Orman Mühendisliği ABD Sekreteri)

Akademik Kadro
Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY

Prof. Dr. Ali İhsan KADIOĞULLARI

Prof. Dr. Burak ARICAK

Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU

Prof. Dr. Emin UĞURLU

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Prof. Dr. Oğuzhan SARIKAYA

Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ

Prof. Dr. Turan SÖNMEZ

Doç. Dr. Ayşe Gül SARIKAYA

Doç. Dr. Murat KÖSE

Doç. Dr. Neşat ERKAN

Doç. Dr. Salih PARLAK

Dr. Öğr. Üyesi Esin ERDOĞAN YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi İnanç TAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KALKAN

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335