Orman Endüstri Mühendisliği ABD
Misyon
Orman Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programında sektörün beklentilerine yönelik çözümler üreten bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Orman Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Program, orman ürünleri kaynaklarının değerlendirilmesi ve orman endüstri işletmeciliği aşamalarında rol alabilecek ve orman ürünleri endüstrisi alanında var olan sorunların nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, programda öğrenim gören öğrenciler gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla orman endüstri problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.
Vizyon
Orman Endüstri Mühendisliği doktora programında sektörün beklentilerine yönelik çözümler üreten bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Orman Endüstri Mühendisliği doktora programı iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Program, orman ürünleri kaynaklarının değerlendirilmesi ve orman endüstri işletmeciliği aşamalarında rol alabilecek ve orman ürünleri endüstrisi alanında var olan sorunların nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, programda öğrenim gören öğrenciler gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla orman endüstri problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.
ABD Olanakları
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslar arası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, orman ürünleri endüstrisinin üretim, ahşapta üst yüzey işlemleri, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
İstihdam Olanakları
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslar arası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, orman ürünleri endüstrisinin üretim, ahşapta üst yüzey işlemleri, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın amaçları, 1) Orman endüstri mühendisliğinin bütün alanlarında öğrencilere derinlemesine bilgi kazandırmak, 2) Öğrencilerin orman endüstri mühendisliği sorunlarını belirleme ve çözebilme yeteneğini geliştirmek, 3) Öğrencileri orman endüstri mühendisliği alanında ileri düzeyde yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak biçimde eğitmek ve öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini iyileştirmektir.
Programın Hedefleri
Öğrencilerimize, 1) Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini ileri derecede kullanabilme becerisi kazandırmak, 2) Edindiği bilgilerle ileri düzeyde orman endüstri mühendisliği problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi kazandırmak, 3) Orman endüstri mühendisliği faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünme, yorumlayabilme, analiz ve sentez yapabilme becerisi kazandırmak.
Programın Tarihçesi
Orman Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2012-2013 yılı bahar yarıyılında açılmıştır. Programda 7 öğretim üyesi görev almaktadır. Program kapsamında mevcut araştırma alanları: 1. Mobilya ve ağaç konstrüksiyonları 2. Lignoselülozik esaslı kompozitler 3. Ekstraktif maddeler ve biyoenerji 3. Mühendislik ürünü ağaç malzemeler 4. Orman ürünleri kimyası/biyokimya 5. Ahşabın korunması/restorasyon 6. Lif ve kağıt teknolojisi 7. Ahşap Modifikasyon yöntemleri
Program Müfredatı ve Dersleri
Orman Endüstri Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın amaçları, 1) Orman endüstri mühendisliğinin bütün alanlarında öğrencilere derinlemesine akademik bilgi kazandırmak, 2) Öğrencilerin orman endüstri mühendisliği sorunlarını ileri derecede belirleme ve çözebilme yeteneğini geliştirmek, 3) Öğrencileri orman endüstri mühendisliği alanında ileri seviyede akademik bilgi ve deneyime sahip olacak biçimde eğitmek ve öğrencilerin mesleki alanda ileri düzeyde yabancı dil yeteneklerini iyileştirmektir.
Programın Hedefleri
Öğrencilerimize, 1) Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini ileri derecede kullanabilme becerisi kazandırmak, 2)Edindiği bilgilerle ileri düzeyde orman endüstri mühendisliği problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi kazandırmak, 3) Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilme ve etkin iletişim sağlayabilme becerisi kazandırmak, 4) İleri düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak, 5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilme ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırmak, 6) Orman endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilme becerisi kazandırmak, 7) Orman Endüstri Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini ileri düzeyde kazandırmak, 8) Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkin kullanma becerisi kazandırmak.
Programın Tarihçesi
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Orman Endüstri Mühendisliği doktora programı, 2014-2015 yılı güz yarıyılında öğrenci almaya başlamıştır. Programda 7 öğretim üyesi görev almaktadır. Program kapsamında mevcut araştırma alanları: 1. Mobilya ve ağaç konstrüksiyonları 2. Lignoselülozik esaslı kompozitler 3. Ekstraktif maddeler ve biyoenerji 4. Mühendislik ürünü ağaç malzemeler 5. Orman ürünleri kimyası/biyokimya 6. Ahşabın korunması/restorasyon 7. Lif ve kağıt teknolojisi 8. Ahşap modifikasyonu
Program Müfredatı ve Dersleri
Orman Endüstri Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Muhammed Said FİDAN
Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK
Prof. Dr. Murat ERTAŞ
Prof. Dr. Ramazan KURT
Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU
Kabul Edilen Programlar
Kabul edilebilir alanlardan lisans/yüksek lisans diploması
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Muhammed Said FİDAN
ABD Sekreter(ler)i: Kadriye BURUL
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Muhammed Said FİDAN (ABD Başkanı)

Prof. Dr. Arif KARADEMİR (Öğretim Üyesi, Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU (Öğretim Üyesi, Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Murat ERTAŞ (Öğretim Üyesi, Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Ramazan KURT (Öğretim Üyesi, Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK (Öğretim Üyesi, Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Ergün GÜNTEKİN (Öğretim Üyesi,Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ (Öğretim Üyesi, Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN (Öğretim Üyesi, Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Doç. Dr. İbrahim Halil BAŞBOĞA (Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Mesut UYSAL (Öğretim Üyesi, Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TAŞDEMİR (Öğretim Üyesi, Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya VARLIBAŞ BAŞBOĞA (Orman Endüstri Mühendisliği ABD)

Furkan ERTAŞ (Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü (Bölüm Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Prof. Dr. Ergün GÜNTEKİN

Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK

Prof. Dr. Muhammed Said FİDAN

Prof. Dr. Murat ERTAŞ

Prof. Dr. Ramazan KURT

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU

Doç. Dr. İbrahim Halil BAŞBOĞA

Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN

Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TAŞDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Hülya VARLIBAŞ BAŞBOĞA

Dr. Öğr. Üyesi Mesut UYSAL

İletişim
Adres: Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003469