Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD
Misyon
Program, ileri teknolojilerde kullanılabilecek malzemelerin tasarımı, üretimi ve uygulamaları için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir.
Vizyon
Araştırma ve uygulama yeteneği yüksek, disiplinler arası takımlarda etki olarak çalışabilen, insanlığın yaşam kalitesini arttıracak malzemeler tasarlamak ve planlamak; mesleki etik olarak sorumluluk sahibi kaliteli bilim insanları yetiştirmek.
ABD Olanakları
Güncel teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığı altında şekillendirilmiş mühendislik dersleri içerir. Yeni ve modern laboratuvar olanaklarına sahiptir.
İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunabilir, ulusal veya uluslar arası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik pozisyonlarında görev alabilirler.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası kapsamda, nitelikli ve çağdaş bir eğitim ve öğretim sürdürmeyi ilke edinmiştir ve dünya üzerinde kullanılan en son eğitim araç ve gereçlerini kullanarak evrensel bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Programın Hedefleri
Program başarılı bir şekilde tamamlandığında Metalurji ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Programın Tarihçesi
Program, fen ve mühendislik mesleği ile ilgili seçmeli dersler içermektedir. Eğitim planında öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla alanlarındaki problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı, ulusal ve uluslararası kapsamda, nitelikli ve çağdaş bir eğitim ve öğretim sürdürmeyi ilke edinmiştir ve dünya üzerinde kullanılan en son eğitim araç ve gereçlerini kullanarak evrensel bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Programın Hedefleri
Program başarılı bir şekilde tamamlandığında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora (PhD) derecesine sahip olunur.
Programın Tarihçesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı, 2020-2021 Akademik yılı bahar döneminde aktif olarak kurulmuş ve öğrenci alımına başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Deniz UZUNSOY
ABD Sekreter(ler)i: Ömer DURMAZ
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Deniz UZUNSOY (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Nazlı AKÇAMLI KAYA (ABD Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Muhammet ULUDAĞ (ABD Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Ebru Devrim ŞAM PARMAK (Bilim Dalı Başkanı, Malzeme Bilim Dalı)

Doç. Dr. Nazlı AKÇAMLI KAYA (Bilim Dalı Başkanı, Üretim Metalurjisi Bilim Dalı)

Ömer DURMAZ (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Deniz UZUNSOY

Prof. Dr. Cem KAHRUMAN

Prof. Dr. Hasan KOTAN

Doç. Dr. Ebru Devrim ŞAM PARMAK

Doç. Dr. Muhammet ULUDAĞ

Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ

Doç. Dr. Yakup YÜREKTÜRK

Doç. Dr. Nazlı AKÇAMLI KAYA

Doç. Dr. Cihan KABOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DUMAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yunus KAYA

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335