Mekatronik Mühendisliği ABD
Misyon
Problemleri belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi kazanmış, teorik bilginin yanı sıra, çevreye duyarlı, evrensel etik değerleri benimseyen ve hukukun üstünlüğüne inanan uygulama becerisi ile ön plana çıkacak mühendisleri yetiştiren; Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci küresel rekabete hazır insan gücünü yetiştiren; Öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandıran, Ar-Ge ile Tasarım Proje yarışmalarına teşvik eden eğitim ve öğretim ortamı sunan; Uluslararası standartlarda araştırma ve bilimsel yayın yapan bilim insanına ihtiyaç duyduğu altyapıyı ve ortamı değişik projelerle sağlayan; Ulusal değerlere duyarlı, çözüm üreten bir bölüm olmaktır.
Vizyon
En son bilimsel ve teknolojik bilgiyi elde edip; yeniden üretmeye yönelik bir alt yapı oluşturmak, Ulusal ve uluslararası üniversitelerin benzer Mekatronik mühendisliği bölümleri ile eşdeğer eğitim-öğretim yapan araştırma kurumu oluşturmak Uluslararası rekabete hazır, nitelikte kaliteli, her türlü donanıma sahip uygulamalı eğitim almış ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, ülke gelişmesine yönelik yeni kuşaklar yetiştirmek, İlkeler doğrultusunda ileri düzeyde araştırma, uygulama ve bilimsel yayın yaparak dünya standartlarıyla rekabet etme Üniversite-Sanayi işbirliğinin en iyi şekilde yaşama geçirilmesi konusunda hamleler yapmak.
ABD Olanakları
Bölümümüzde yer alan PLC laboratuvarı, Mekatronik Sistemler laboratuvarı, Ölçme ve Enstrümantasyon laboratuvarı, Mikrodenetleyiciler laboratuvarı, Kontrol Sistemleri laboratuvarı, Endüstriyel Otomasyon laboratuvarı, Hızlı Prototipleme laboratuvarı, Robotik laboratuvarı ve Esnek Üretim Sistemleri laboratuvarlarında yer alan cihazların öğrenciler tarafından kullanılabilmesine imkan tanınmaktadır.
İstihdam Olanakları
Fabrikaların Bakım-Onarım, Ar-Ge, Bilgi-İşlem, Teknoloji Geliştirme departmanları, Yazılım şirketlerinde Makine, Elektronik ve Mekatronik Mühendisliği pozisyonlarında mezunlarımız istihdam edilmektedir.
Eğitim Dili
%30 İngilizce
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Bu program ile farklı alanlardan gelen öğrencilere Mekatronik Mühendisliği disiplininin altyapısı kazandırılmak amaçlanmaktadır.
Programın Hedefleri
Sanayi-Üniversite işbirliğini en etkili bir şekilde sağlayan bir paydaş olmak.
Programın Tarihçesi
Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksek okul ile kurulan Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı'na 2013-2014 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Mekatronik Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Mekatronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Makine Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
%30 İngilizce
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Bu program ile farklı alanlardan gelen öğrencilere Mekatronik mühendisliği altyapısı kazandırılmasının yanı sıra ilgili disiplinde bilime yenilik getirecek çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
Programın Hedefleri
Sanayi-Üniversite işbirliğini en etkili bir şekilde sağlayan bir paydaş olmak.
Programın Tarihçesi
Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksek okul ile kurulan Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı'na 2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Mekatronik Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU
Doç. Dr. Gökhan GELEN
Doç. Dr. Ahmet MERT
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR
Kabul Edilen Programlar
Mekatronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Makine Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU
ABD Sekreter(ler)i: Faruk PARÇA
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU ( ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur GENÇ ( ABD Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Saffet VATANSEVER ( ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Ahmet MERT ( Bilim Dalı Başkanı, Elektronik Sistemler Bilim Dalı)

Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU ( Bilim Dalı Başkanı, Kontrol Sistemleri Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Selma YILMAZYILDIZ KAYAARMA ( Bilim Dalı Başkanı, Bilgisayar Sistemleri Bilim Dalı)

Doç. Dr. İsmail ÖZTÜRK ( Bilim Dalı Başkanı, Mekanik Sistemler Bilim Dalı)

Faruk PARÇA ( Mekatronik Mühendisliği Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU

Prof. Dr. Ahmet MERT

Doç. Dr. Gökhan GELEN

Doç. Dr. İsmail ÖZTÜRK

Doç. Dr. Murat PEKER

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Remzi ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DÜVEN

Dr. Öğr. Üyesi İlhan TUNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan ADAR

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz MISIR

Dr. Öğr. Üyesi Saffet VATANSEVER

Dr. Öğr. Üyesi Selma YILMAZYILDIZ KAYAARMA

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335