Matematik ABD
Misyon
Matematiksel düşünme becerisine sahip, sürekli gelişime açık, mesleki etik değerlerini benimsemiş, özgün, girişimci ve ulusal değerlere duyarlı bireyler yetiştiren uluslararası standartlarda bir lisansüstü programı sunmak; ulusal ve uluslararası dergilerde araştırma makalesi yayımlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara katılmak suretiyle öncelikle matematik biliminin kendi içindeki gelişimine katkı sağlamak ve matematiğin diğer disiplinlere uygulamalarını ortaya koymak; matematik alanında toplumun ihtiyacı olan kaynakların hazırlanmasına yardımcı olmak ve denetimini sağlamak.
Vizyon
Ülkemizdeki matematikçi gereksinimine verdiği eğitim ve öğretimle cevap verebilen, yaptığı akademik çalışmalarla öncelikle matematik biliminin gelişimine katkı sağlayan ve diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde bulunarak uygulamalarını ortaya koyan, ulusal ve uluslararası alanda saygın bir akademik birim olmak.
ABD Olanakları
İçerikleri ve planlaması içinde bulunulan çağın getirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsayan teknik dersler verilmektedir.
İstihdam Olanakları
Hem yurt içinde hem de yurt dışında akademik personel olarak istihdam olanakları, çeşitli yazılım şirketlerinde yazılımcı, veri bilimci vb. kadrolarda istihdam olanakları, bankacılık sektöründe uzman personel olarak istihdam olanakları mevcuttur.
Mevcut Cihazlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Matematiksel düşünme becerisine sahip, sürekli gelişime açık, mesleki etik değerlerini benimsemiş, özgün, girişimci ve ulusal değerlere duyarlı bireyler yetiştiren uluslararası standartlarda bir Tezli Yüksek Lisans programı sunmak; eğitim, araştırma veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrencilere iyi bir gelişim sağlamak; ulusal ve uluslararası dergilerde araştırma makalesi yayımlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara katılmak suretiyle öncelikle matematik biliminin kendi içindeki gelişimine katkı sağlamak ve matematiğin diğer disiplinlere uygulamalarını ortaya koymak; matematik alanında toplumun ihtiyacı olan kaynakların hazırlanmasına yardımcı olmak ve denetimini sağlamak; ülkemizdeki matematikçi gereksinimine verdiği eğitim ve öğretimle cevap verebilen, yaptığı akademik çalışmalarla öncelikle matematik biliminin gelişimine katkı sağlayan ve diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde bulunarak uygulamalarını ortaya koyan, ulusal ve uluslararası alanda saygın bir akademik birim olmak programın amaçları arasında yer almaktadır.
Programın Hedefleri
Matematiksel düşünme becerisine sahip, sürekli gelişime açık, mesleki etik değerlerini benimsemiş, özgün, girişimci ve ulusal değerlere duyarlı bireyler yetiştiren uluslararası standartlarda bir Tezli Yüksek Lisans programı sunmak; eğitim, araştırma veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrencilere iyi bir gelişim sağlamak; ulusal ve uluslararası dergilerde araştırma makalesi yayımlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara katılmak suretiyle öncelikle matematik biliminin kendi içindeki gelişimine katkı sağlamak ve matematiğin diğer disiplinlere uygulamalarını ortaya koymak; matematik alanında toplumun ihtiyacı olan kaynakların hazırlanmasına yardımcı olmak ve denetimini sağlamak; ülkemizdeki matematikçi gereksinimine verdiği eğitim ve öğretimle cevap verebilen, yaptığı akademik çalışmalarla öncelikle matematik biliminin gelişimine katkı sağlayan ve diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde bulunarak uygulamalarını ortaya koyan, ulusal ve uluslararası alanda saygın bir akademik birim olmak programın amaçları arasında yer almaktadır.
Programın Tarihçesi
21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksekokul ile, Türkiye’nin 5. Teknik, Bursa’nın ise 2. Devlet üniversitesi olarak kurulan Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan Matematik Bölümü 2018-2019 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Matematik ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Enstitü sayfasında dönem başlarında duyurulmaktadır.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Enstitü sayfasında dönem başlarında duyurulmaktadır.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Matematiksel düşünme becerisine sahip, sürekli gelişime açık, mesleki etik değerlerini benimsemiş, özgün, girişimci ve ulusal değerlere duyarlı bireyler yetiştiren uluslararası standartlarda bir Tezli Yüksek Lisans programı sunmak; eğitim, araştırma veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrencilere iyi bir gelişim sağlamak; ulusal ve uluslararası dergilerde araştırma makalesi yayımlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara katılmak suretiyle öncelikle matematik biliminin kendi içindeki gelişimine katkı sağlamak ve matematiğin diğer disiplinlere uygulamalarını ortaya koymak; matematik alanında toplumun ihtiyacı olan kaynakların hazırlanmasına yardımcı olmak ve denetimini sağlamak; ülkemizdeki matematikçi gereksinimine verdiği eğitim ve öğretimle cevap verebilen, yaptığı akademik çalışmalarla öncelikle matematik biliminin gelişimine katkı sağlayan ve diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde bulunarak uygulamalarını ortaya koyan, ulusal ve uluslararası alanda saygın bir akademik birim olmak programın amaçları arasında yer almaktadır.
Programın Hedefleri
Matematiksel düşünme becerisine sahip, sürekli gelişime açık, mesleki etik değerlerini benimsemiş, özgün, girişimci ve ulusal değerlere duyarlı bireyler yetiştiren uluslararası standartlarda bir Tezli Yüksek Lisans programı sunmak; eğitim, araştırma veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrencilere iyi bir gelişim sağlamak; ulusal ve uluslararası dergilerde araştırma makalesi yayımlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara katılmak suretiyle öncelikle matematik biliminin kendi içindeki gelişimine katkı sağlamak ve matematiğin diğer disiplinlere uygulamalarını ortaya koymak; matematik alanında toplumun ihtiyacı olan kaynakların hazırlanmasına yardımcı olmak ve denetimini sağlamak; ülkemizdeki matematikçi gereksinimine verdiği eğitim ve öğretimle cevap verebilen, yaptığı akademik çalışmalarla öncelikle matematik biliminin gelişimine katkı sağlayan ve diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde bulunarak uygulamalarını ortaya koyan, ulusal ve uluslararası alanda saygın bir akademik birim olmak programın amaçları arasında yer almaktadır.
Programın Tarihçesi
21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksekokul ile, Türkiye’nin 5. Teknik, Bursa’nın ise 2. Devlet üniversitesi olarak kurulan Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan Matematik Bölümü 2018-2019 öğretim döneminden itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Matematik ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Abdullah MAĞDEN
Prof. Dr. Nil ORHAN ERTAŞ
Doç. Dr. İrem KÜPELİ ERKEN
Doç. Dr. Yücel ÇENESİZ
Doç. Dr. Ayşe BORAT
Kabul Edilen Programlar
Enstitü sayfasında dönem başlarında duyurulmaktadır.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Enstitü sayfasında dönem başlarında duyurulmaktadır.
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Abdullah MAĞDEN
ABD Sekreter(ler)i: Filiz KAYA
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Abdullah MAĞDEN (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. İrem KÜPELİ ERKEN (Öğretim Üyesi, Matematik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Burhan ALVEROĞLU (Öğretim Üyesi, Matematik Bölümü)

Prof. Dr. Nil ORHAN ERTAŞ (Öğretim Üyesi, Matematik Bölümü)

Doç. Dr. Ayşe BORAT (Öğretim Üyesi, Matematik Bölümü)

Doç. Dr. Yücel ÇENESIZ (Öğretim Üyesi, Matematik Bölümü)

Doç. Dr. Hakan ŞAHİN (Öğretim Üyesi, Matematik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÖZDOĞAN (Öğretim Üyesi, Matematik Bölümü)

Filiz KAYA (Matematik Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Abdullah MAĞDEN

Prof. Dr. Emel AŞICI

Prof. Dr. Nil ORHAN ERTAŞ

Doç. Dr. Ayşe BORAT

Doç. Dr. Fatih SAY

Doç. Dr. Hakan ŞAHİN

Doç. Dr. İrem KÜPELİ ERKEN

Doç. Dr. Yücel ÇENESIZ

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ALVEROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Burhan ALVEROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mert Sinan ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÖZDOĞAN

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335