Polimer Malzeme Mühendisliği ABD
Misyon
Polimer Malzeme Mühendisliği alanında öğrencilerimize; araştırma, bilgi, teknolojik değer üretme ve ürettiklerini hayata uyarlama diğer taraftan endüstrinin problemlerini çözebilme becerisi kazandırarak onları geleceği şekillendiren, mesleki ve etik sorumluluğa sahip bireyler olarak yetiştirmektir.
Vizyon
Verdiği eğitim ve öğretimle, yetiştirdiği mühendislerle, yaptığı araştırmalarla, sanayiye ve bilime sunduğu katkılarla ulusal ve uluslararası alanda saygın, kabul gören en iyi bölümlerden birisi olmaktır.
ABD Olanakları
Bölümümüzde 3 adet Üretim ve Karakterizasyon Laboratuvarı ile birlikte 1 adet Polimer İşleme Laboratuvarı bulunmaktadır.
İstihdam Olanakları
Öğrencilerimiz Otomotiv Sektörü, Lastik ve Kauçuk Sektörü, Plastik Enjeksiyon,Kompozit Sektörü, Tekstil Sektörü, Teknik Tekstiller Sektörü, Elastomer Sektörü, Kaplama Sektörü, Yapıştırıcı Sektörü gibi farklı alanlarda çalışma imkânı bulabilmektedirler.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Polimer mühendisliği alanında araştırma ve uygulama yeteneği yüksek, disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilen, insanlığın yaşam kalitesini arttıracak malzemeler tasarlamak ve planlamak; mesleki etik olarak sorumluluk sahibi kaliteli bilim insanları yetiştirmek.
Programın Hedefleri
Polimer esaslı malzemelerin tasarımı, üretimi, işlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması, kalite kontrolü ve tüm bu aşamalar sırasında oluşabilecek teknik sorunların çözülmesi konusunda uzman kişilerin mühendislik ilkeleri ve temel bilimsel ilkeler esas alınarak; araştırma, bilgi, teknolojik değer üretme ve ürettiklerini hayata uyarlama becerisi kazanıp geleceği şekillendiren bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın Tarihçesi
Anabilim Dalımız Yüksek Lisans programı, 2012-2013 akademik yılı Bahar yarıyılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayıp 20 Mart 2020’de alınan kararla Polimer Malzeme Mühendisliği adını almıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Polimer Malzeme Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Tekstil Mühendisliği Polimer Malzeme Mühendisliği Lif ve Polimer Mühendisliği Kimya Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Kimya Bölümü
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
%30 İngilizce
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Polimer mühendisliği alanında araştırma ve uygulama yeteneği yüksek, disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilen, insanlığın yaşam kalitesini arttıracak malzemeler tasarlamak ve planlamak; mesleki etik olarak sorumluluk sahibi kaliteli bilim insanları yetiştirmek.
Programın Hedefleri
Polimer esaslı malzemelerin tasarımı, üretimi, işlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması, kalite kontrolü ve tüm bu aşamalar sırasında oluşabilecek teknik sorunların çözülmesi konusunda uzman kişilerin mühendislik ilkeleri ve temel bilimsel ilkeler esas alınarak; araştırma, bilgi, teknolojik değer üretme ve ürettiklerini hayata uyarlama becerisi kazanıp geleceği şekillendiren bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın Tarihçesi
Anabilim Dalımız Doktora programı, 2013-2014 akademik yılı Bahar yarıyılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayıp 20 Mart 2020’de alınan kararla Polimer Malzeme Mühendisliği adını almıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Polimer Malzeme Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Tekstil Mühendisliği Polimer Malzeme Mühendisliği Lif ve Polimer Mühendisliği Kimya Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Kimya Bölümü
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU
ABD Sekreter(ler)i: Yener AYDEMİR
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU (ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ (Öğretim Üyesi, Polimer Malzeme Mühendisliği ABD )

Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU (Öğretim Üyesi, Polimer Malzeme Mühendisliği ABD )

Doç. Dr. Meral AKKOYUN (Öğretim Üyesi, Polimer Malzeme Mühendisliği ABD )

Prof. Dr. Kenan YILDIRIM (Öğretim Üyesi, Polimer Malzeme Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Hasan Basri KOÇER (Öğretim Üyesi, Polimer Malzeme Mühendisliği ABD )

Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMİRCİ (Öğretim Üyesi, Polimer Malzeme Mühendisliği ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ALTIN (Polimer Malzeme Mühendisliği ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur PARIN (Polimer Malzeme Mühendisliği ABD)

Yener AYDEMİR (Polimer Malzeme Mühendisliği Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Dr. Öğr. Üyesi Duygu GAZİOĞLU RÜZGAR (Polimer Malzeme Mühendisliği ABD)

Akademik Kadro
Prof. Dr. Kenan YILDIRIM

Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU

Prof. Dr. Hasan Basri KOÇER

Doç. Dr. Meral AKKOYUN

Doç. Dr. Pınar TERZİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMİRCİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur PARIN

Dr. Öğr. Üyesi Duygu GAZİOĞLU RÜZGAR

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ALTIN

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335