Kimya ABD
Misyon
Yapılan bilimsel çalışmalarını ürüne dönüştüren, farklı süreçlerde sektörün karşılaştığı problemlere çözüm getiren, bilime gerek akademik gerek tecrübe ile katkıda bulunan, özgüveni gelişmiş, yaratıcı, girişimci, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sorumluluk sahibi üstün nitelikli yüksek ve doktor kimyager yetiştirmek.
Vizyon
Üst seviyede yüksek lisans ve doktora eğitimi veren; bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime, teknolojiye ve insanlığa katkı yapan; ürettiği bilgileri ve ürünleri, edindiği tecrübeleri ülkenin hizmetine sunan; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir birim olmaktır.
ABD Olanakları
Kimya ABD bünyesinde 3 adet araştırma laboratuvarı ve 3 adet öğrenci laboratuvarı mevcuttur. Sahip olunan araştırma laboratuvarlarının cihaz-ekipman yeterlilikleri, araştırma-geliştirme çalışmalarının planlanması ve idame ettirilmesi açısından oldukça yeterlidir. Bünyesinde 3 profesör, 3 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisiyle ve genç bir kadro ile akademik alt yapısını oluşturmuştur.
İstihdam Olanakları
Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, maden v.b. endüstri kuruluşlarında kalite-kontrolörü veya uzman araştırmacı, pedagojik formasyona sahip olanlar; özel ve kamu sektöründe yüksek öğretmen olarak, ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak iş olanaklarına sahiptirler.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Kimya Anabilim Dalı; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya bilim dallarından oluşmaktadır. Bu anabilim dalı, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş ve mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş; bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın yanı sıra katkıda bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip kimyagerler ile geleceğin bilim insanı adaylarının yetiştirilmelerini amaçlamaktadır.
Programın Hedefleri
Kimya Anabilim Dalında özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Uzmanı yetiştirmektir.
Programın Tarihçesi
Kimya yüksek lisans programı 2016 yılında açılmıştır ve ilk öğrencilerinin bu yıl alımını yapmıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Kimya ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Kimya lisans derecesine sahip olmak.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Kimya Doktora Programı Organik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya, Analitik Kimya ve Biyokimya bilim dallarını içeren bir eğitim sistemini kapsamaktadır. Bu anabilim dalı, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş ve mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş; bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın yanı sıra katkıda bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip kimya doktorları ile geleceğin bilim insanı adaylarının yetiştirilmelerini amaçlamaktadır.
Programın Hedefleri
Kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile yaşam boyu modern ve bilgili kalabilmenin bilincini taşıyan, kimyayı doğru yorumlamaya, araştırma/geliştirme çalışmaları yürütmeye ve modern analiz tekniklerini teorik ve uygulama temelinde özümsemeye yönelik birikimle donanımlı öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın Tarihçesi
Kimya doktora programı 2019 yılında açılmıştır ve ilk öğrencilerinin bu yıl alımını yapmıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Kimya ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Ömer KOZ
Prof. Dr. Ender Gökhan GECE
Prof. Dr. Yunus KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYA ÖZSEL
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN
Kabul Edilen Programlar
Kimya lisans ve lisansüstü derecesine sahip olmak.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Ömer KOZ
ABD Sekreter(ler)i: Mümine TELLİ
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ömer KOZ (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa ÇİFTÇİ (ABD Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Onur ERTİK (ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Ender Gökhan GECE (Bilim Dalı Başkanı, Fizikokimya Bilim Dalı)

Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ (Bilim Dalı Başkanı, Analitik Kimya Bilim Dalı)

Doç. Dr. Gamze KOZ (Bilim Dalı Başkanı, Organik Kimya Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN (Bilim Dalı Başkanı, Anorganik Kimya Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Salih HIZIR (Bilim Dalı Başkanı, Biyokimya Bilim Dalı)

Mümine TELLİ (Kimya Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ

Prof. Dr. Ender Gökhan GECE

Prof. Dr. Ömer KOZ

Prof. Dr. Yunus KAYA

Doç. Dr. Burçak KAYA ÖZSEL

Doç. Dr. Gamze KOZ

Doç. Dr. Mustafa ÇİFTÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Çiğdem ADIGÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Baybars KÖKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Havva Esma OKUR KUTAY

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Salih HIZIR

Dr. Öğr. Üyesi Onur ERTİK

İletişim
Adres: Mimar Sinan Yerleşkesi E-blok, Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Eflak Caddesi No:177, 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003598