Kimya Mühendisliği ABD
Misyon
Bilimsel çalışmalarını teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştüren, farklı süreçlerde sektörün karşılaştığı problemler için çözüm üreten, bilime katkıda bulunan, öz güveni gelişmiş, yaratıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş; analitik düşünce yeteneğine ve güçlü iletişim becerilerine sahip, girişimci, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yetkisini mesleki ve etik kurallar çerçevesinde kullanan ve sorumluluğunu bilen ulusal ve uluslar arası düzeyde üstün nitelikli kimya yüksek mühendisleri ve doktor kimya mühendisleri yetiştirmektir.
Vizyon
Çağdaş ve uluslararası kalitede yüksek lisans ve doktora eğitimi veren; bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye katkı yapan; ürettiği bilgileri ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve saygın bir birim olmaktır.
ABD Olanakları
Kimya Mühendisliği Bölüm bünyesinde 5 Profesör, 4 Doçent ve 3 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 12 öğretim üyesi, 8 araştırma görevlisi ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Kimya Mühendisliği Bölümü Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi G Blokta yer almaktadır. İlgili blokta; derslikler, toplantı salonu, öğretim elemanlarının odaları, Bölüm Sekreterliği, öğrenci ve araştırma laboratuvarları yer almaktadır. Derslikler dışında bulunan amfiler, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyen konferans, seminer ve eğitimler için kullanılmaktadır.
İstihdam Olanakları
Kimya Mühendisliği temel bir mühendislik dalı olup, günümüzde üretim yapılan hemen hemen tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Kamu ve özel sektörde çok geniş bir çalışma alanı olan kimya yüksek mühendisleri, üretim yapılan her tür fabrika işletmesinde, araştırma-geliştirme birimlerinde, teknik servis, satış ve pazarlama alanlarında, teknik ve idari görevlerde çalışabilecekleri gibi kendi özel işletmelerinde de üretim yapma veya hizmet verme imkanına sahiptirler. Kimya Mühendisleri başlıca; • Arge Merkezleri, • Boya, • Cam sanayii, • Çimento ve refrakter, • Endüstriyel tesisler , • Gıda, • Gübre, • İlaç, • İthalat-ihracat büroları , • Laboratuarlar, • Lastik ve kauçuk, • Metal ve kaplama sanayii , • Otomotiv, • Özel ve kamu proje büroları , • Petrokimya • Savunma sanayii, • Seramik, • Tekstil sektörü • Üniversiteler gibi çok farklı alanlarda çalışma imkanı bulmaktadır.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Bu programın amacı; malzemelerin kimyasal yapılarının, fiziksel hallerinin veya enerji içeriklerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayacak niteliklere sahip uzman mühendisler, akademisyenler ve bilim insanı yetiştirmektir.
Programın Hedefleri
Hedefimiz, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında donanımlı, yaratıcı ve bağımsız araştırma yürütmeye yetkin, mesleki etkinliklerinin sosyal etkilerinin bilincinde olan kimya yüksek mühendisleri yetiştirmektir.
Programın Tarihçesi
Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Kimya Mühendisliği Bölümü; Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içerisinde G Blokta lisansüstü eğitim-öğretim verilmektedir. Bölüm bünyesinde 5 Profesör, 4 Doçent ve 2 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 11 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Kimya Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Kimya Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü eğitime kabul edilecek programlar; anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Bu programın amacı, sürekli gelişen modern dünyada başarılı bir kariyer için gerekli akademik altyapı ve deneyime sahip, elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, alanında lider kurum ve kuruluşlarda, rekabetçi ortamlarda üst düzey görevler üstlenebilecek özgüvene sahip, mesleki ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde doktora derecesine sahip nitelikli bilim insanları yetiştirmektir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi amaçlanmaktadır.
Programın Hedefleri
Mesleğinin gerektirdiği modern mühendislik bilgileri ile donatılmış, endüstrilerin problemlerinin çözülmesi için gerekli bilgi, beceri, mesleki ve etik sorumluluğuna sahip akademisyenler yetiştirmek, gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile bilim ve teknolojinin ülkemizde ve dünyada gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Programın Tarihçesi
Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Kimya Mühendisliği Bölümü; Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içerisinde G Blokta lisansüstü eğitim-öğretim verilmektedir. Bölüm bünyesinde 5 Profesör, 4 Doçent ve 2 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 11 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Kimya Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR
Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA
Prof. Dr. Mehmet Ferdi FELLAH
Prof. Dr. Nalan DEMİRKAN
Prof. Dr. Hülya KOYUNCU
Kabul Edilen Programlar
Kimya Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü eğitime kabul edilecek programlar; anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir.
Yönetim
ABD Başkanı: Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN
ABD Sekreter(ler)i: Filiz KAYA
ABD Kurul Üyeleri
Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN (ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖSE (ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Mehmet Ferdi FELLAH (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Hülya KOYUNCU (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Doç. Dr. Derya ÜNLÜ (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Doç. Dr. Ömür ARAS (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Doç. Dr. Ertuğrul ERKOÇ (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap ÖZEKMEKCİ (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül TÜRE (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YEŞİLYURT (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Gözde GEÇİM (Öğretim Üyesi, Kimya Mühendisliği ABD)

Filiz KAYA (Kimya Mühendisliği Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Hülya KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR

Prof. Dr. Mehmet Ferdi FELLAH

Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA

Doç. Dr. Derya ÜNLÜ

Doç. Dr. Ertuğrul ERKOÇ

Doç. Dr. Halit Levent HOŞGÜN

Doç. Dr. Ömür ARAS

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖSE

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül TÜRE

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YEŞİLYURT

Dr. Öğr. Üyesi Gözde GEÇİM

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap ÖZEKMEKCİ

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335