Kentsel Tasarım ABD
Misyon
Dönüşmekte olan ekonomik, sosyal ve ekolojik koşullar karşısında, yeni kentsel mekanların oluşumu veya var olanlarının dönüşümünde, bu mekanları oluşturacak olan parçaların bir bütün halinde bir araya getirebilen, yapılar ile kamusal mekanın ilişkisini kurabilen, kentsel tasarım alanında uzmanlaşmış profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmektir. Program kapsamında, kentsel tasarıma dair kuramsal ve metodolojik yetkinliğin geliştirilmesi ile kentsel tasarım konusunda uzmanlaşmanın sağlanması hedeflenmektedir.
Vizyon
Kentsel tasarımı sadece fiziksel yönleriyle değil, sosyal, ekonomik ve ekolojik yönleriyle de inceleyen, bunun yanı sıra, ülke çapında daha çok uzmanlığa ihtiyaç duyulan enerji ve afet riski gibi konuları da dikkate alan bir yüksek lisans programı oluşturmaktır. Bu programın disiplinlerarası niteliği sayesinde, farklı lisans geçmişine sahip öğrencilerin kentsel tasarım alanında uzmanlaşırken bu ölçeklerarası disiplinlerin kesişiminden yeni ve yaratıcı araştırma konularının da çalışılması amaçlanmaktadır.
ABD Olanakları
Erasmus Değişim Programı eğitim ve staj hareketliliği Mevlana Değişim Programı
İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunabilir, ulusal veya uluslar arası kentsel tasarım ve şehir planlama ofislerinde tasarımcı olarak çalışabilir ve projelerde yer alabilir.
Başlıca Araştırma Alanları ve Konuları
Kentsel Tasarım kentin biçiminden/formundan, kentsel alanın parçaları ve bu parçalar içinde yer alan binalar ve meydana getirdikleri mekanların üst ölçekten alt ölçeğe kadar geniş bir yelpazede tasarımıyla ilgilenir. Bu bağlamda da kentsel elemanların tasarımı ve inşasına kadar genel bir çerçeve çizmek suretiyle farklı meslek gruplarının bir arada çalışabilmesine imkan sağlayan disiplinlerarası bir program niteliği taşımaktadır. BTÜ Kentsel Tasarım yüksek lisans programının çalışma alanları şehir planlama, mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında yer alan konuları kapsayacak biçimde geniş bir yelpazede yer almaktadır. Disiplinlerarası olan bu program kapsamında, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden hocaların katılımıyla sürdürülmekte olan eğitim ve araştırma faaliyetlerinde 7 temel boyut tanımlanmaktadır:  Kentsel tasarımın morfolojik boyutu  Kentsel tasarımın algısal boyutu  Kentsel tasarımın görsel boyutu  Kentsel tasarımın işlevsel boyutu  Kentsel tasarımın sosyal boyutu  Kentsel tasarımın ekonomik boyutu  Kentsel tasarımın zamansal boyutu Program içeriğindeki dersler bu boyutlar kapsamında kurgulanmıştır.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Kentleşmenin hızla sürdüğü dünyada, kentsel mekanın tasarımı çok boyutlu bir biçimde ele alınması gereken bir alan oluşturmaktadır. Kenti oluşturan elemanların birbirleriyle bütüncül bir biçimde tasarlanması, hem kentsel büyüme hem de kentsel dönüşüm kapsamında ortaya çıkacak yeni kentsel mekanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda BTÜ Kentsel Tasarım yüksek lisans programı, öğrencilerinin kentsel tasarım alanında kuramsal ve metodolojik yönden gelişimini sağlamak ve kentsel alanlarda mekansal kalitenin arttırılması yönünde araştırma ve pratiğe yönelik yeterliliklerinin arttırılmasını hedeflemektedir.
Programın Hedefleri
Öğrencilere kentsel tasarıma dair kuram ve metodolojiye dair bilgi kapasitelerini geliştirmek ve kentsel alanların mekansal kalitesinin geliştirilmesi yönünde araştırma ve uygulama kabiliyetlerinin arttırılmasını hedeflemektedir.
Programın Tarihçesi
Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı 2017-2018 akademik yılı güz döneminde Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Yıldırım Yerleşkesinde eğitim vermeye başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Kentsel Tasarım ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı Mimarlık Lisans Programı Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Doç. Dr. Yalçın YILDIRIM
ABD Sekreter(ler)i: Alparslan TESKİ
ABD Kurul Üyeleri
Doç. Dr. Yalçın YILDIRIM (Kentsel Tasarım Enstitü-ABD  (ABD Başkanı))

Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR (ABD Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Didem Güneş YILMAZ (ABD Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Anıl AKIN TANRIÖVER (Üye, Kentsel Tasarım ABD)

Doç. Dr. Ersan KOÇ (Üye, Kentsel Tasarım ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Tüba SARI (Üye, Kentsel Tasarım ABD)

Alparslan TESKİ (Kentsel Tasarım Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR

Doç. Dr. Anıl AKIN TANRIÖVER

Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN

Doç. Dr. Didem Güneş YILMAZ

Doç. Dr. Ebru KAMACI KARAHAN

Doç. Dr. Ersan KOÇ

Doç. Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ

Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ

Doç. Dr. Yalçın YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Asutan SARP YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Tüba SARI

Dr. Öğr. Üyesi Volkan MÜFTÜOĞLU

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335