Kent Ormancılığı ABD
Misyon
Yetkin kent ormancılığı uzmanları yetiştirmek
Vizyon
Doğa ve çevre dostu kent ormancılığı uygulamalarını geliştirmek, yaygınlaştırmak
ABD Olanakları
Doğa, tarih ve kültür kenti Bursa ve çevresindeki kent ormancılığı uygulamaları ve imkanları
İstihdam Olanakları
Belediyeler Özel danışmanlık büroları
Başlıca Araştırma Alanları ve Konuları
Türkiye'deki şehirlerin içi ve çevresindeki uygulamalar Kentlerde tür seçimi Ağaç restorasyonu Kentlerdeki ağaçların bakımı Kent ormanları Kent mobilyaları Kent bitkilendirmeleri, Kentlerde yaban hayatı, Kentsel tasarım projelerinde ağaç ve bitkiler, Kent ormanlarının planlama ve yönetimi
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın amacı, Kent Ormanları ve Kent Ormancılığı konularında öğrencilere farklı disiplinlerden geniş ölçüde bilgi kazandırmak; Öğrencilerin Kent Ormancılığı sorunlarını belirleme ve çözebilme yeteneğini geliştirmek; Öğrencileri Kent Ormancılığı alanında ileri düzeyde yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak biçimde eğitmek ve öğrencilerin bilişim yeteneklerini iyileştirmektir.
Programın Hedefleri
1. Kent Ormancılığı alanında yeterli bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmek 2.Öğrencilere karşılaşılan sorunları modern mühendislik bilgisi, yabancı dil ve çeşitli teknikler kullanarak çözme yeteneğinin kazandırılması 3.Bilgisini kullanma yeteneği kazandırılarak mevcut cihazlardan faydalanması 4. Kent Ormancılığı konularında karşılaşılan sorunların çözümünü analiz edebilmesi 5.Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir
Programın Tarihçesi
Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı 2015-2016 yılı bahar yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Kent Ormancılığı ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Orman Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Orman Endüstri Mühendisliği Ziraat Mühendisliği Şehir Bölge Planlama
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
ABD Sekreter(ler)i: Kadriye BURUL
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Salih PARLAK (Öğretim Üyesi, Kent Ormancılığı ABD)

Doç. Dr. Neşat ERKAN (Öğretim Üyesi, Kent Ormancılığı ABD)

Doç. Dr. Kamil ERKEN (Öğretim Üyesi, Kent Ormancılığı ABD)

Doç. Dr. Murat KÖSE (Öğretim Üyesi, Kent Ormancılığı ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KALKAN ()

Kadriye BURUL (ABD Sekreteri)

Akademik Kadro
Doç. Dr. Kamil ERKEN

Doç. Dr. Murat KÖSE

Doç. Dr. Neşat ERKAN

Doç. Dr. Salih PARLAK

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335