İş Sağlığı ve Güvenliği ABD
Misyon
Evrensel hak ve değerlere saygılı, çağdaş bilgiye dayalı bir ortam sunarak; iş güvenliği, işçi güvenliği ve sağlığı alanlarında sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen uzman yetiştirmek ve ülkenin hem bilgi birikimine katkıda bulunmak hem de politikaları doğrultusunda sektörel ihtiyacı karşılamaktır.
Vizyon
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği sisteminin gelişimine katkıda bulunan ve kültür olarak benimsenmesini sağlayan, etik kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalar yapan, multidisipliner bir alan olması dolayısıyla diğer disiplin ve bilim dalları ile etkileşim halinde bulunan iş güvenliği uzmanları yetiştiren bir program olmaktır.
ABD Olanakları
Disiplinler arası İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim dalımızda farklı bölümlerden 6 Prof., 3 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 10 akademik personel yer almaktadır.
İstihdam Olanakları
Tezsiz yüksek lisans programını bitiren kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının B sınıfı Uzmanlık Sınavı’na girmeye hak kazanmaktadır. İş Güvenliği Yüksek Lisansı yapan adaylar, edindikleri nitelikli bilgiler ile yurt içinde ve yurt dışında tüm sektörlerde bu konudaki yetişmiş eleman ihtiyacına cevap verebilmektedir.
Başlıca Araştırma Alanları ve Konuları
Temel İş Güvenliği Kimyasal Riskler Kişisel Koruyucu Donanımlar Ergonomi Meslek Hastalıkları Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji Çevresel Risk Değerlendirme
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, çeşitli fakültelerden mezun olan çalışanlara, ilgili alanları içeren dersler vermek suretiyle hem mezunların ihtiyaç duyduğu eksiklikleri tamamlayarak piyasaya nitelikli eleman yetiştirme hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının B sınıfı Uzmanlık Sınavı’na yönelik hazırlama amacını taşımaktadır.
Programın Hedefleri
İş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikolojik risk etmenleri konusunda yeterli teknik bilginin öğrenilmesinin ve özümsenmesinin sağlanması, ayrıca mezunlarının ilgili konularda ulusal ve uluslararası kaynaklarda araştırma yaparak yeni risk etmenleri konusunda bilgi edinebilme yetisinin sağlanması İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve bağlantılı mevzuatla ilgili olarak yeterli bilgiye sahip, aynı zamanda mevzuat değişikliklerini yakından takip edip işletmelerdeki gerekli düzenlemeleri yapabilecek mezunların yetiştirilmesinin sağlanması Mezunlarının işletmelerde gerek işverenin gerekse çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda bilincinin arttırılması yönünde liderlik konumunda davranışlar sergilemesini sağlayacak eğitimin verilmesi Mesleğinin getirdiği her türlü etik ilkeler doğrultusunda görevlerini gerçekleştirecek mezunların yetiştirilmesinin sağlanması
Programın Tarihçesi
Disiplinler arası İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim dalı ilk kez 2017-2018 güz yarıyılında öğrenci almıştır. Bu tarihten itibaren her yarıyıl olmak üzere yılda iki kez öğrenci alımı yapılmaktadır.
Program Müfredatı ve Dersleri
İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Tezsiz Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Tercihen mühendislik, mimarlık, temel bilimler mezunları olmakla birlikte programa tüm lisans mezunları başvurabilmektedir.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Aslı Ayten KAYA
ABD Sekreter(ler)i: Mümine TELLİ
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Aslı Ayten KAYA (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Gökçe TANER (Öğretim Üyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ABD.)

Doç. Dr. Ömer Faruk EFE (Öğretim Üyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ABD.)

Doç. Dr. Eyübhan AVCI (Öğretim Üyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ABD.)

Doç. Dr. Ahmet AYGÜN (İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü)

Mümine TELLİ (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY

Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Prof. Dr. Aslı Ayten KAYA

Prof. Dr. Murat ERTAŞ

Prof. Dr. Ömer KOZ

Prof. Dr. Songül AKBULUT ÖZEN

Doç. Dr. Eyübhan AVCI

Doç. Dr. Gökçe TANER

Doç. Dr. Ömer Faruk EFE

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım / BURSA
Telefon: 02243003335