İnşaat Mühendisliği ABD
Misyon
Lisans eğitiminde verilemeyen detayları araştırabilecek, ürün ve proses iyileştirebilecek donanıma sahip yenilikçi mühendisler yetiştirerek topluma ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
Vizyon
İnşaat Mühendisliği disiplini kapsamındaki konuları öğrenmek; çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini arttıracak güvenli yapılar tasarlamak; inşaat yapım işlerini planlamak, yönetmek ve inşa etmek; İnşaat Mühendisliği´nde araştırma ve geliştirme yaparak bilim adamı yetiştirmek ve inşaat endüstrisinde sürekli olarak yeni iş geliştirme modelleri üreterek kaliteli mühendisler yetiştirmek.
ABD Olanakları
Hidrolik Laboratuvarı, Geoteknik Laboratuvarı, Ulaştırma Laboratuvarı, Yapı Malzemesi Laboratuvarı, Çeşitli İnşaat Mühendisliği Kaynakları ve Veri Tabanları, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Laboratuvarları ve Çeşitli Bilgisayar Programları.
İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunabilir, ulusal veya uluslar arası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik pozisyonlarında görev alabilirler.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Amacı, lisans eğitiminde verilemeyen detayları araştırabilecek, ürün ve proses iyileştirebilecek donanıma sahip yenilikçi mühendisler yetiştirerek topluma ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
Programın Hedefleri
İnşaat Mühendisliği disiplini kapsamındaki konuları öğrenmek; çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini arttıracak güvenli yapılar tasarlamak; inşaat yapım işlerini planlamak, yönetmek ve inşa etmek; İnşaat Mühendisliği´nde araştırma ve geliştirme yaparak bilim adamı yetiştirmek ve inşaat endüstrisinde sürekli olarak yeni iş geliştirme modelleri üreterek kaliteli mühendisler yetiştirmek.
Programın Tarihçesi
Program 2014-2015 bahar yarıyılında öğretime başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
İnşaat Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
İnşaat Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Amacı, teknolojide ve bilimde belirlenen öncelikli alanlar başta olmak üzere İnşaat mühendisliğini ilgilendiren konularda, araştırma ve keşif yapabilecek, yenilikçi ürün ve model geliştirebilen bilim insanları yetiştirerek topluma ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
Programın Hedefleri
Programın amacı doktora öğrencilerine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve bilimsel yeterlilik kazandırmaktır.
Programın Tarihçesi
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı 2016-2017 Bahar Yarıyılında eğitime başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. İsa YÜKSEL
Doç. Dr. Beyhan BAYHAN
Doç. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Hacer BİLİR ÖZHAN
Dr. Öğr. Üyesi Eyübhan AVCI
Kabul Edilen Programlar
İnşaat Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Egemen ARAS
ABD Sekreter(ler)i: Burcu KAYA
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Egemen ARAS (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Babak VAHEDDOOST (ABD Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Sedef KOCAKAPLAN SEZGİN (ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Beyhan BAYHAN (Bilim Dalı Başkanı, Yapı Bilim Dalı)

Prof. Dr. Egemen ARAS (Bilim Dalı Başkanı, Hidrolik Bilim Dalı)

Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ (Bilim Dalı Başkanı, Mekanik Bilim Dalı)

Doç. Dr. Eyübhan AVCI (Bilim Dalı Başkanı, Geoteknik Bilim Dalı)

Doç. Dr. Bahadır YILMAZ (Bilim Dalı Başkanı, Ulaştırma Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZEN (Bilim Dalı Başkanı, Yapı Malzemesi Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Işık Ateş KIRAL (Bilim Dalı Başkanı, Yapım Yönetimi Bilim Dalı)

Burcu KAYA (Raportör, İnşaat Mühendisliği Enstitü-ABD (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Beyhan BAYHAN

Prof. Dr. Egemen ARAS

Prof. Dr. İsa YÜKSEL

Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ

Doç. Dr. Babak VAHEDDOOST

Doç. Dr. Bahadır YILMAZ

Doç. Dr. Eyübhan AVCI

Dr. Öğr. Üyesi Eray YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BİÇİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Barış SAKCALI

Dr. Öğr. Üyesi Hacer BiLiR ÖZHAN

Dr. Öğr. Üyesi Işık Ateş KIRAL

Dr. Öğr. Üyesi Melih SÜRMELİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurten AKGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Sedef KOCAKAPLAN SEZGİN

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZEN

Öğr. Gör. Dr. Tuba TATAR (Misafir Akademisyen)

Öğr. Gör. Özer TEKEŞ

Öğr. Gör. Serdar MERMER

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335