Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği ABD
Misyon
Üniversitemizin üstlendiği yenilikçi misyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası eğilimlere uygun lisansüstü kaliteli eğitim ve öğretim sağlamak. Evrensel nitelikteki bilimsel araştırma çalışmaları ile eğitim-öğretim hizmetlerini desteklemeyi ve mesleki açıdan yetkin ve özgür düşünceli bireyler yetiştirmek. Araştırma ve inovasyon ruhunu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanında akademik olarak donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek. Lisansüstü eğitim-öğretimde sürekli kalite iyileştirme süreçlerini teşvik etmek ve lisansüstü eğitim-öğretim politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak. Üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde teşvik etmek ve disiplinler arası araştırmaların geliştirilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapmak. Lisansüstü öğrencilerin alanlarında güncel literatürü yakalamış olmalarını ve ileri araştırmalar için gerekli bilgi ve beceriyi almalarını sağlamak. Uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilecek düzeye ulaşmış, farklı disiplin ve alanlarla işbirliğine girebilecek uzmanlığı edinmiş bilim insanları yetiştirmek.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazanmış, rekabet gücü yüksek, analitik düşünme becerisine sahip uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren, ileri teknolojilerin ve bilimin gelişmesine katkı sağlayan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, uluslararası düzeyde seçkin bir anabilim dalı olmaktır.
ABD Olanakları
İstihdam Olanakları
1. Tersaneler ile gemi ve yat tasarım bürolarında tasarımcı 2. Gemi işleten (armatör) kuruluşlarda, çeşitli denizcilik şirketlerinde gemi işletmeciliği ve planlama alanlarında proje mühendisi. 3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı liman ve işletmelerde, dizel motor fabrikaları veya bu fabrikaların Türkiye temsilciliklerinde proje mühendisi. 4. Gemi sınıflandırma/klas (loyd, gemi denetim ve belgelendirme) kuruluşlarda veya gemi sigorta acentelerinde sörveyör/kontrolör veya mühendis 5. Denizcilikle ilgili kamu kuruluşları ve savunma sanayi ile ilgili kuruluşlarda proje mühendisi 6. Ar-ge firmalarında Ar-Ge mühendisi 7. Sivil/askeri ve özel sektör tersanelerinde saha mühendisi 8. Üniversitelerde öğretim üyesi
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans öğretim programı, öğrencilere bu dalda güncel mühendislik bilgilerini kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Yüksek lisans dersleri sayesinde öğrencilere Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında özel bilgiler sunulmaktadır. İkinci yıl içerisinde alınan Yüksek Lisans tezi öğrencilerin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik kabiliyetlerini geliştirmesine odaklanır.
Programın Hedefleri
Yüksek lisans ile nitelikli Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri mühendislerini bilimsel olarak bir adım ileriye taşımak hedeflenmektedir. Yüksek lisansla birlikte, akademik ve bilimsel problemleri çözebilme yetkinliği sağlamlaştırılacaktır.
Programın Tarihçesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği yüksek lisans programı 2021 yılında aktif edilmiş olup öğrenci alımına hazırdır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans öğretim programı, öğrencilere bu dalda güncel ve ileri mühendislik bilgilerini kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Doktora dersleri sayesinde öğrencilere Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında inovatif, Ar-Ge içerikli ve güncel bilgiler sunulmaktadır. Doktora tezi öğrencilerin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik kabiliyetlerini geliştirmesine ve bilim doktoru ünvanının gerekliliklerini taşımasına yardımcı olacaktır.
Programın Hedefleri
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora öğretim programı, öğrencilere derin, inovatif, AR-GE ve yenilikçi mühendislik bilgilerini kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Bu program kapsamında alınacak dersler sayesinde öğrencilere Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında özel bilgiler sunulmaktadır. Doktora tezi de öğrencilerin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik kabiliyetlerini geliştirmesine odaklanır.
Programın Tarihçesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği doktora programı 2021 yılında aktif edilmiş olup öğrenci alımına hazırdır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Hakan GÖKDAĞ
Prof. Dr. Gökçe Çiçek CEYHUN
Doç. Dr. Erinç DOBRUCALI
Doç. Dr. İbrahim ÖZSARI
Dr. Öğr. Üyesi Naz YILMAZ
Kabul Edilen Programlar
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Doç. Dr. İbrahim ÖZSARI
ABD Sekreter(ler)i: Eda DOĞAN KARATAŞ
ABD Kurul Üyeleri
Doç. Dr. İbrahim ÖZSARI (Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği Enstitü-ABD (ABD Başkanı), İZİNLİ)

Dr. Öğr. Üyesi Naz YILMAZ (Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği Enstitü-ABD (Üye))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Erinç DOBRUCALI

Doç. Dr. İbrahim ÖZSARI

Dr. Öğr. Üyesi Naz YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Onur YILDIZ (Misafir Akademisyen)

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 3200