Gıda Mühendisliği ABD
Misyon
MisyonÜniversitemizin üstlendiği yenilikçi misyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası eğilimlere uygun lisansüstü kaliteli eğitim ve öğretim sağlamak. Evrensel nitelikteki bilimsel araştırma çalışmaları ile eğitim-öğretim hizmetlerini desteklemeyi ve mesleki açıdan yetkin ve özgür düşünceli bireyler yetiştirmek. Araştırma ve inovasyon ruhunu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanında akademik olarak donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek. Lisansüstü eğitim-öğretimde sürekli kalite iyileştirme süreçlerini teşvik etmek ve lisansüstü eğitim-öğretim politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak. Üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde teşvik etmek ve disiplinler arası araştırmaların geliştirilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapmak. Lisansüstü öğrencilerin alanlarında güncel literatürü yakalamış olmalarını ve ileri araştırmalar için gerekli bilgi ve beceriyi almalarını sağlamak. Uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilecek düzeye ulaşmış, farklı disiplin ve alanlarla işbirliğine girebilecek uzmanlığı edinmiş bilim insanları yetiştirmek.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazanmış, rekabet gücü yüksek, analitik düşünme becerisine sahip uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren, ileri teknolojilerin ve bilimin gelişmesine katkı sağlayan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, uluslararası düzeyde seçkin bir anabilim dalı olmaktır.
ABD Olanakları
Bölümümüzde 5 adet Ar-Ge laboratuvarı bulunmaktadır: -Gıda Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarı (GMLAB01) -Gıda Mühendisliği Fiziksel/Kimyasal Analiz Laboratuvarı (GMLAB02) -Gıda Mühendisliği Enstrümental Analiz Laboratuvarı (GMLAB03) -Mikrobiyoloji Öğrenci Laboratuvarı (MDLAB04) -Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı (MDLAB05)
İstihdam Olanakları
Gıda mühendisleri gıda sanayinin çeşitli alt sektörlerinde üretim-tüketim zincirinin hemen her kademesinde yer alabilmektedir: gıda fabrikalarında üretim, kalite kontrol, ar-ge, dağıtım, pazarlama, ve satın alma departmanlarında, gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli denetim ve gözetim firmalarında, uzman olarak özel gıda laboratuarlarında ve kamuda (Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, TSE, Sağlık Bakanlığı, Hazine, Gümrük) görev yapmaktadırlar. Lisansüstü eğitimi almış olan mezunlarımız AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı süreçlerde ve kurumlarda, Üniversitelerde ve Araştırma Kurumlarında görev alabilmektedir.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programa özgün amaçları mevcut gıda işleme proseslerinin özelliklerini araştırma-geliştirme bilgi ve becerisine sahip, yeni ürün ve proses tasarımlarını gerçekleştirme konusunda bilgili ve yaratıcı, sektörde faaliyet gösteren gıda sanayi kuruluşlarının ilgili üretim ve diğer teknik departmanlarında, araştırma kurumlarının ilgili AR-GE proje ekiplerinde başarı ve uyumla görev alabilecek, çevresel - toplumsal - sosyal sorunlara duyarlı ve bunlara mesleki yetenekleri ile çözümler üretmeye ve bu çözümlerin uygulamalarını topluma aktarmaya hazır, ekonomi bilincine ve etik sorumluluğa sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.
Programın Hedefleri
Evrensel normlarda Yüksek Lisans eğitimi vermek; yeni teknolojiler üretebilen, varolanları etkin kullanabilen mühendisler yetiştirmek. Yüksek Lisans eğitiminde yeni bilgilerle donatılmış rekabetçi ortama hazırlayıcı kişiler yetiştirmek.
Programın Tarihçesi
Ülkemizin 5. Teknik Üniversitesi olarak kurulan Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Gıda Mühendisliği Bölümü altyapı ve akademik kadro oluşturma çalışmalarını tamamlayarak 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde lisans ve yüksek lisans programlarında ilk öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Gıda Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Gıda Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Biyomühendislik Genetik ve Biyomühendislik Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik Çevre Mühendisliği Biyosistem Mühendisliği Tarımsal Biyoteknoloji Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Biyokimya Biyoteknoloji Kimya Kimya ve Süreç Mühendisliği Kimya Mühendisliği
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın özgün amaçları ise, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek nitelikte bilgi ve teknoloji üretimini sağlayacak "bilimsel ve uygulamalı tezler" ile güvenli, beslenme değeri yüksek, ekonomik, raf ömrü ve duyusal özellikleri geliştirilmiş ve çeşidi zenginleştirilmiş gıdaların üretilmesi, saklanması ve dağıtımı için yararlı olacak araştırma bulgularını üretmektir.
Programın Hedefleri
Evrensel normlarda Doktora eğitimi vermek; yeni teknolojiler üretebilen, varolanları etkin kullanabilen mühendisler yetiştirmek. Doktora eğitiminde yeni bilgilerle donatılmış rekabetçi ortama hazırlayıcı kişiler yetiştirmek.
Programın Tarihçesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılında doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Gıda Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Rasim Alper ORAL
Doç. Dr. Aycan YİĞİT ÇINAR
Doç. Dr. Furkan Türker SARICAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih DAĞDELEN
Dr. Öğr. Üyesi Nadide SEYHUN
Kabul Edilen Programlar
Gıda Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Rasim Alper ORAL
ABD Sekreter(ler)i: Mümine TELLİ
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Rasim Alper ORAL (ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Nadide SEYHUN ()

Mümine TELLİ (Gıda Mühendisliği Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU (Ücretsiz İzinli)

Prof. Dr. Gökçen YILDIZ

Prof. Dr. Rasim Alper ORAL

Doç. Dr. Aycan YİĞİT ÇINAR

Doç. Dr. Ayşe Neslihan DÜNDAR

Doç. Dr. Furkan Türker SARICAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih DAĞDELEN

Dr. Öğr. Üyesi Nadide SEYHUN

Dr. Öğr. Üyesi Seda ALTUNTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Zehra İrem YILDIZ

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335