Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD
Misyon
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında, kapsamlı bilimsel altyapıya, pratik ve analitik yeteneklere sahip, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, etik, çevre ve kültürel değerlere sahip, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, disiplinler arası çalışabilen, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunabilen lisansüstü düzeyde mezunlar ve bilim insanları yetiştirmektir.
Vizyon
Nitelikli akademik kadrosu ile bilim, eğitim ve araştırma alanlarında ülkemizde tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, sanayi ile iş birliği içinde olan, eğitimini gelişen süreçlere paralel olarak sürekli güncelleyen, bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunan bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı olmaktır.
ABD Olanakları
Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalımızda 2 Profesör, 3 Doçent, 9 Dr. Öğr. Üyesi ve 8 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 7 farklı bilim dalında yürütmektedir. Anabilim dalında, lisansüstü öğrencilerimizin Farabi ve Erasmus Programları kapsamında öğrenimlerinin bir bölümüne yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerde devam etme imkânları bulunmaktadır. Bölümümüzde 7 adet lisans ve 4 adet lisansüstü laboratuvarımız bulunmaktadır. Toplam 8 adet fiziksel mekanda bu laboratuvarlar eş zamanlı olarak faaliyet göstermektedir. Temel Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı I Temel Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı II Mikrodalga ve Haberleşme Laboratuvarı Mikroişlemciler Laboratuvarı Elektrik Makineleri Laboratuvarı Güç Elektroniği Laboratuvarı Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı Lisansüstü Araştırma Laboratuvarı Ses ve Görüntü İşleme Laboratuvarı Biyomedikal Sinyal İşleme Laboratuvarı Akıllı Şebekeler ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları Laboratuvarı Yüksek Frekans Teknikleri ve Yüksek Başarımlı Hesaplama Araştırma Laboratuvarı
İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, ulusal veya uluslararası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunabilir, ulusal veya uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik pozisyonlarında görev alabilirler.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında, kapsamlı bilimsel altyapıya, pratik ve analitik yeteneklere sahip, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, etik, çevre ve kültürel değerlere sahip, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, disiplinler arası çalışabilen, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunabilen lisansüstü düzeyde mezunlar ve bilim insanları yetiştirmektir.
Programın Hedefleri
Nitelikli akademik kadrosu ile bilim, eğitim ve araştırma alanlarında ülkemizde tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, sanayi ile iş birliği içinde olan, eğitimini gelişen süreçlere paralel olarak sürekli güncelleyen, bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunan bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı olmaktır.
Programın Tarihçesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı YÖK Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde 2010 yılında kurulmuş olan Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 13 Temmuz 2021 tarih ve 4277 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda kurulan Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Elektrik Bilim Dalı • Elektrik, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Elektronik Bilim Dalı • Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahibi olmak.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Elektrik Bilim Dalı • Bilgisayar, Mekatronik, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Elektronik Bilim Dalı • Bilgisayar, Mekatronik, Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahibi olmak. Alan dışı kabul edilen programlarda bilimsel hazırlık uygulanmaktadır.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında, kapsamlı bilimsel altyapıya, pratik ve analitik yeteneklere sahip, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, etik, çevre ve kültürel değerlere sahip, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, disiplinler arası çalışabilen, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunabilen lisansüstü düzeyde mezunlar ve bilim insanları yetiştirmektir.
Programın Hedefleri
Nitelikli akademik kadrosu ile bilim, eğitim ve araştırma alanlarında ülkemizde tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, sanayi ile iş birliği içinde olan, eğitimini gelişen süreçlere paralel olarak sürekli güncelleyen, bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunan bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı olmaktır.
Programın Tarihçesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı YÖK Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde 2010 yılında kurulmuş olan Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 13 Temmuz 2021 tarih ve 4277 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda kurulan Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Hakan GÜRKAN
Doç. Dr. Cemal HANİLÇİ
Prof. Dr. Musa AYDIN
Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ayetül GELEN
Kabul Edilen Programlar
Elektrik Bilim Dalı: • Elektrik, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Elektronik Bilim Dalı: • Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinin birinden tezli yüksek lisans derecesi sahibi olmak.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Elektrik Bilim Dalı: • Bilgisayar, Mekatronik, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Elektronik Bilim Dalı • Bilgisayar, Mekatronik, Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans ve tezli yüksek lisans derecesi sahibi olmak. Alan dışı kabul edilen programlarda bilimsel hazırlık uygulanmaktadır.
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Hakan GÜRKAN
ABD Sekreter(ler)i: Muhammed ERMAN
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Hakan GÜRKAN (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU (ABD Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Cemal HANİLÇİ (ABD Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEN (Bilim Dalı Başkanı, Devreler ve Sistemler ABD)

Doç. Dr. Gökay BAYRAK (Bilim Dalı Başkanı, Elektrik Tesisleri Bilim Dalı)

Doç. Dr. Cemal HANİLÇİ (Bilim Dalı Başkanı, Telekomünikasyon Bilim Dalı)

Prof. Dr. Hakan GÜRKAN (Bilim Dalı Başkanı, Elektronik Bilim Dalı)

Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU (Bilim Dalı Başkanı, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan AYDEMİR (Bilim Dalı Başkanı, Elektrik Makineleri Bilim Dalı )

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gürsu TEKDEMİR (Bilim Dalı Başkanı, Kontrol ve Kumanda Bilim Dalı)

Muhammed ERMAN (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Hakan GÜRKAN

Doç. Dr. Ayetül GELEN

Doç. Dr. Cemal HANİLÇİ

Doç. Dr. Davut ERTEKİN

Doç. Dr. Gökay BAYRAK

Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU

Doç. Dr. Ömer ZOR

Dr. Öğr. Üyesi Alper YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Fatmatülzehra USLU

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan AYDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gürsu TEKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEN

Dr. Öğr. Üyesi Necati AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Salih Mehmed BOSTAN

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335