Çevre Mühendisliği ABD
Misyon
Çevre mühendisliği eğitimini yüksek kalitede sunmak; hem ülkemize hem de dünyaya katma değer katacak ulusal ve uluslararası seviyede araştırmalar yapmak ve evrensel boyutta bilgiye ulaşmak, bilgi üretmek ve bunları toplumun ve insanlığın yararına sunmaktır.
Vizyon
Araştırmaya ağırlık veren, eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermeyen, bilim ve eğitim alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek artıran ve uluslararası saygınlığa sahip bilim insanları yetiştirmek.
ABD Olanakları
Çevre mühendisliği yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bölümde yürütülen projelerde görev alabilir, Erasmus ile yurt dışında eğitim hakkı alabilir, bölümde bulunan laboratuvar ve kütüphane hizmetlerinden yararlanabilir. Ayrıca bilimsel makale yazımı konusunda bilgi sahibi olabilir.
İstihdam Olanakları
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans diploması alan mezunların çalışma alanları: 1- Belediyelerde, 2- Özel Sektörlerde, 3- Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümleri, Yüksek lisans mezunu memurlar, üst düzey yönetici konumunda görev yapmaktadır.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın amacı; Çevre mühendisliği konusunda ulusal ölçekteki problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek, alanlarında deneyimli araştırmacı ve uzmanları yetiştirmektir.
Programın Hedefleri
Evrensel normlarda Yüksek Lisans eğitimi vermek; yeni teknolojiler üretebilen, varolanları etkin kullanabilen mühendisler yetiştirmek. Yüksek Lisans eğitiminde yeni bilgilerle donatılmış rekabetçi ortama hazırlayıcı kişiler yetiştirmek.
Programın Tarihçesi
BTÜ çevre mühendisliği yüksek lisans programı 2015-2016 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Çevre Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Çevre mühendisliği Kimya mühendisliği Kimya bölümü
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Kimya mühendisliği Kimya bölümü
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Doktora programının amacı; Çevre Mühendisliği ve ilgili alanlarda öğrenciye bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmaktır.
Programın Hedefleri
Evrensel normlarda doktora eğitimi vermek; yeni teknolojiler üretebilen, varolanları etkin kullanabilen mühendisler yetiştirmek. Yüksek Lisans eğitiminde yeni bilgilerle donatılmış rekabetçi ortama hazırlayıcı kişiler yetiştirmek.
Programın Tarihçesi
2019 bahar yarıyılında doktora programı ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. Ayrıca 2020-2021 Bahar döneminde bütünleşik doktora eğitimi için kontenjan ayrılmıştır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Çevre Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Sinan UYANIK
Prof. Dr. Orhan Taner CAN
Doç. Dr. Ahmet AYGÜN
Prof. Dr. Deniz UÇAR
Prof. Dr. Mahmut Kemal KORUCU
Kabul Edilen Programlar
Çevre mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Kimya mühendisliği Kimya bölümü
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ
ABD Sekreter(ler)i: Mümine TELLİ
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ (Çevre Mühendisliği Enstitü-ABD  (ABD Başkanı))

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın BİRGÜL (ABD Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZTÜRK (ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ (Bilim Dalı Başkanı, Çevre Teknolojileri Bilim Dalı)

Mümine TELLİ (Çevre Mühendisliği Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Deniz UÇAR

Prof. Dr. Mahmut Kemal KORUCU

Prof. Dr. Orhan Taner CAN

Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ

Prof. Dr. Sinan UYANIK

Doç. Dr. Ahmet AYGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın BİRGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Saadet HACISALİHOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZTÜRK

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003335