Biyomühendislik ABD
Misyon
Multidisipliner araştırma ve eğitimi destekleme kapsamında temel ve uygulamalı bilimler üzerine kapsamlı derslerle ve endüstrinin ihtiyaçları paralelinde laboratuvar kursları ve uygulamaları ile donatılmış olmak. Bölümümüzün hızlı gelişimine zemin teşkil edecek bilgiyi arayan multidisipliner araştırma ortamını teşvik eden kaliteli eğitim sağlayan kurum olma. Yaşayan organizmalardaki problemleri (fizyoloji, biyoloji) anlayıp, açıklayıp yorumlayabilecek ve mühendislik bilimleri ile inovatif çözümler üretebilen dinamik mühendisler yetiştirmek.
Vizyon
Mühendislik bilimini kullanarak canlıların sağlık ve üretimlerini iyileştirme için yenilikçi teknolojiler üretmek. Araştırmada kolloboratif bir yaklaşımı ve anlayışı benimseyip farklı disiplinler arasında köprü olup, çevre, sağlık, tarım ve endüstriyel alanlardaki problemlere özgün çözümler üretmek. Ticari ve akademik arenada, yerel ve ulusal alanlardaki problemlere vakıf, farklı bilim dalları ile rekabet edebilecek mühendisler yetiştirmek.
ABD Olanakları
Biyomühendislik ABD bünyesinde 2 profesör, 4 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 4 araştırma laboratuvarında bulunan cihaz/ekipmanlar, tez çalışmaları ve araştırma projelerinin sürdürülebilmesi için yeterlidir.
İstihdam Olanakları
Biyomühendislik programından mezun olay adaylar biyomühendisliğin temel alanları olan sağlık, çevre, tarım, endüstri ve biyoteknoloji ile ilgili problemlerin çözülmesi için gerekli bilgi, beceriler doğrultusunda birçok farklı sağlık ve mühendislik sektörünün araştırma geliştirme alanında çalışabilirler. Programın yüksek lisans mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Ziraat ve hayvancılık alanı: Hammadde eldesinde enzim kullanımı, tarıma faydalı madde üretimi, hastalıklara dirençli bitki geliştirme, yeni antimikrobiyal malzeme tasarlama vb. Çevre uygulama alanları: Atık maddelerin işlenerek yararlı maddelere dönüştürülmesi, atık su arıtımı vb. Sağlık uygulama alanları: İlaç geliştirme, pestisit geliştirme, biyolojik mücadele, cihaz ve sistem geliştirme, akıllı sistemler. Gen tedavileri ve kök hücre uygulamaları. Hastane ve diğer klinik alanlar, yerli ve yabancı biyoteknoloji şirketleri Enerji Sektörü: Metan gazı üretimi, alg yeşil enerji üretimi
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Biyomühendislik programının amacı biyomühendislik temel alanları olan biyoproses mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik ve biyoteknoloji ile ilgili problemlerin çözülmesi için gerekli bilgi, becerilerin kazandırılarak, etik sorumluluğa sahip uzmanlar yetiştirmektir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenci, ileri araştırma tekniklerini öğrenme ve uygulama yanında bu alanda bilgiye erişim, değerlendirme ve yorumlama kabiliyetini kazanmış olacaktır.
Programın Hedefleri
Biyomühendislik programı ile temel bilimler, sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarından farklı disiplinlerde lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış adaylara biyomühendislik alanındaki temel bilgiler ve gelişmeler anlatılarak uzmanlaşmalarını sağlayacak bir eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
Programın Tarihçesi
2020 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyomühendislik Anabilim dalı yüksek lisans programı açılmıştır. 2020-2021 yılı bahar yarıyılında lisansüstü öğrenci alımına başlanmıştır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde devam etmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Biyomühendislik ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Biyomühendislik Genetik ve Biyomühendislik
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Kimya Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Gıda Mühendisliği Çevre Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Programın Tarihçesi
Başvuru Koşulları
Program Müfredatı ve Dersleri
Biyomühendislik ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Mete YILMAZ
Prof. Dr. Sait SARGIN
Doç. Dr. Gökçe TANER
Doç. Dr. Emel TAMAHKAR IRMAK
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAZAN
Kabul Edilen Programlar
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Mete YILMAZ
ABD Sekreter(ler)i: Mümine TELLİ
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Mete YILMAZ (ABD Başkanı)

Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT (Öğretim Üyesi, Biyomühendislik ABD)

Prof. Dr. Sait SARGIN (Öğretim Üyesi, Biyomühendislik ABD)

Doç. Dr. Gökçe TANER (Öğretim Üyesi, Biyomühendislik ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL (Öğretim Üyesi, Biyomühendislik ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAZAN (Öğretim Üyesi, Biyomühendislik ABD)

Doç. Dr. Emel TAMAHKAR IRMAK (Öğretim Üyesi, Biyomühendislik ABD)

Mümine TELLİ (Biyomühendislik Enstitü-ABD  (ABD Sekreteri))

Akademik Kadro
Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT

Prof. Dr. İbrahim DİLER

Prof. Dr. Mete YILMAZ

Prof. Dr. Sait SARGIN

Doç. Dr. Emel TAMAHKAR IRMAK

Doç. Dr. Gökçe TANER

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAZAN

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL

Öğr. Gör. Dr. Zehra ÇAMLICA (Ücretsiz İzinli)

İletişim
Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003416