Biyokompozit Mühendisliği ABD
Misyon
Biyokompozit Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, farklı bölümlerden mezun olan ve lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen kişilere yenilenebilir lignoselülozik biyokütle, orman ürünleri, doğal lifler, biyopolimerler, kompozit üretim teknikleri ve kullanım alanları, performans özelliklerinin belirlenmesi gibi konularda disiplinlerarası bir yaklaşım ile bilimsel olarak kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak, bunun yanı sıra teorik ve analitik bir bakış açısıyla bilimsel araştırmaları planlama, yürütme ve bilgiyi değerlendirme ile yorumlama yetisini kazandırmaktır. Bursa ili ve çevresindeki değişik sanayi kolları için mevcut endüstriyel üretim sistemleri ile uyumlu, enerji verimli prosesler ile yüksek katma değerli biyobazlı ürünler üretim, test ve analiz yöntemleri hakkında paydaşlarının ihtiyaç duyacağı alanlarda katkı sunması da prograsmın stratejik amaçlarından birisidir.
Vizyon
Program, uzmanlık alanlarına temel olabilecek kuramsal bir altyapı sağlarken aynı zamanda seçmeli dersler, uygulama ve araştırma projeleri ve tez çalışması ile öğrencilere uzmanlaşma imkânı da vermeyi hedeflemektedir.
ABD Olanakları
Programın yüksek lisans mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslararası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, üretim, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
İstihdam Olanakları
Programın yüksek lisans mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslararası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, üretim, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
Başlıca Araştırma Alanları ve Konuları
Yenilenebilir lignoselülozik biyokütle, orman ürünleri, doğal lifler, biyopolimerler, kompozit üretim teknikleri ve kullanım alanları, performans özelliklerinin belirlenmesi teorik ve analitik bir bakış açısıyla bilimsel araştırmaları planlama, Bursa ili ve çevresindeki değişik sanayi kolları için mevcut endüstriyel üretim sistemleri ile uyumlu, enerji verimli prosesler ile yüksek katma değerli biyobazlı ürünler üretim, test ve analiz yöntemleri hakkında paydaşlarının ihtiyaç duyacağı alanlarda katkı sunması
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Biyokompozit Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, farklı bölümlerden mezun olan ve lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen kişilere yenilenebilir lignoselülozik biyokütle, orman ürünleri, doğal lifler, biyopolimerler, kompozit üretim teknikleri ve kullanım alanları, performans özelliklerinin belirlenmesi gibi konularda disiplinlerarası bir yaklaşım ile bilimsel olarak kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak, bunun yanı sıra teorik ve analitik bir bakış açısıyla bilimsel araştırmaları planlama, yürütme ve bilgiyi değerlendirme ile yorumlama yetisini kazandırmaktır. Bursa ili ve çevresindeki değişik sanayi kolları için mevcut endüstriyel üretim sistemleri ile uyumlu, enerji verimli prosesler ile yüksek katma değerli biyobazlı ürünler üretim, test ve analiz yöntemleri hakkında paydaşlarının ihtiyaç duyacağı alanlarda katkı sunması da programın stratejik amaçlarından birisidir.
Programın Hedefleri
Program, uzmanlık alanlarına temel olabilecek kuramsal bir altyapı sağlarken aynı zamanda seçmeli dersler, uygulama ve araştırma projeleri ve tez çalışması ile öğrencilere uzmanlaşma imkânı da vermeyi hedeflemektedir.
Programın Tarihçesi
2015 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyokompozit Mühendisliği Anabilim dalı yüksek lisans programı açılmıştır. 2015-2016 yılı güz yarıyılında lisansüstü öğrenci alımına başlanmıştır. Programda 16 öğretim üyesi görev almaktadır. Program kapsamındaki çalışma alanları: Biyokompozit Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, farklı bölümlerden mezun olan ve lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen kişilere yenilenebilir lignoselülozik biyokütle, orman ürünleri, doğal lifler, biyopolimerler, kompozit üretim teknikleri ve kullanım alanları, performans özelliklerinin belirlenmesi gibi konularda disiplinlerarası bir yaklaşım ile bilimsel olarak kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak, bunun yanı sıra teorik ve analitik bir bakış açısıyla bilimsel araştırmaları planlama, yürütme ve bilgiyi değerlendirme ile yorumlama yetisini kazandırmaktır.
Program Müfredatı ve Dersleri
Biyokompozit Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Programa başvuracak adayların, Orman Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Fizik ve Kimya bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Orman Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Fizik ve Kimya bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Muhammed Said FİDAN
ABD Sekreter(ler)i: Kadriye BURUL
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Muhammed Said FİDAN (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN (ABD Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Şeyma DUMAN (ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Kenan YILDIRIM (Öğretim Üyesi, Biyokompozit Mühendisliği ABD)

Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ (Öğretim Üyesi, Biyokompozit Mühendisliği ABD)

Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ (Öğretim Üyesi, Biyokompozit Mühendisliği ABD)

Doç. Dr. Meral AKKOYUN KURTLU (Öğretim Üyesi, Biyokompozit Mühendisliği ABD)

Kadriye BURUL (Raportör, ABD Sekreteri)

Akademik Kadro
Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Prof. Dr. Ergün GÜNTEKİN

Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK

Prof. Dr. Hasan Basri KOÇER

Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ

Prof. Dr. Kenan YILDIRIM

Prof. Dr. Murat ERTAŞ

Prof. Dr. Ramazan KURT

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU

Doç. Dr. İbrahim Halil BAŞBOĞA

Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN

Doç. Dr. Meral AKKOYUN KURTLU

Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞ

Doç. Dr. Şeyma DUMAN

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TAŞDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Hülya VARLIBAŞ BAŞBOĞA

Dr. Öğr. Üyesi Mesut UYSAL

İletişim
Adres: Bursa teknik Üniversitesi orman fakültesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA
Telefon: 02243003485