Bilgisayar Mühendisliği ABD
Misyon
Günümüzde dijital verileri analiz edip doğru sonuçlara varabilen ve eyleme geçirebilen bilgisayar sistemlerinin önemi büyük bir hızla artmaktadır. Gerçek zamanlı verilerin, algoritmik teknikler ve mühendislik prensipleriyle analizi ve karar vermede kullanılması yeni ve ilgi çekici araştırma alanları oluşturmaktadır. BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programları, mühendislik eğitimini tamamlamış öğrencilere bilgisayar mühendisliği yeteneklerini geliştirmek için gerekli olan algoritmalar, teknolojiler ve yöntemler konusunda geniş bir bakış açısı ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Günümüzde, her tür sistemin ve cihazın bilgisayarlara bağlı olacağı endüstri dönüşümü sürecindeyiz. Bu nedenle, bilgisayar mühendisliği bakış açısı ve becerisi özellikle dönüşümü yakalamaya çalışan sanayi için oldukça büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dahası, birçok bilim dalı arasında farklı problemlerin çözümü için akıllı metotlar gerekli hale gelmiştir. Bu program, alandaki yüksek ilgiye ve alandaki mezunlar için gelecekteki gereksinimlere hitap etmeyi ve ülkemizin Endüstri 4.0 dönüşümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Vizyon
Eğitim, araştırma ve girişimcilikte öncü, yetiştirdiği bireyler ve ürettiği değerlerle bilim ve teknolojiye yön veren, saygın bir anabilim dalı olmak.
ABD Olanakları
Öğrencilerimiz, danışman öğretim üyeleri ile birlikte Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı'nı kullanabilmekte ve Yüksek Hesaplama Gücü gerektiren uygulamalarda avantaj sağlayabilmektedirler. Öğrencilerimiz lisansüstü çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için ders saatleri haricinde Yüksek Lisans laboratuvar sınıfını kullanabilmektedirler.
İstihdam Olanakları
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı; Nesnelerin İnterneti, Modelleme ve Simülasyon, Yapay Zekâ, Büyük Veri Analizi, Üretim sistemleri, Sensörler, Yöneylem araştırması, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Bulut Teknolojisi, Üretim Yönetimi, Akıllı Şebekeler, Karar Destek Sistemleri, Akıllı Ağlar (Şebekeler), İnsan-Makine Etkileşimi, Makine Öğrenmesi, Etmen Tabanlı Sistemler konularında araştırma çalışmalar yürütülmekte ve bu bölüm mezunları bu alanlarda istihdam edilebilmektedir.
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Günümüzde, her tür sistemin ve cihazın bilgisayarlara bağlı olacağı endüstri dönüşümü sürecindeyiz. Bu nedenle, bilgisayar mühendisliği bakış açısı ve becerisi özellikle dönüşümü yakalamaya çalışan sanayi için oldukça büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dahası, birçok bilim dalı arasında farklı problemlerin çözümü için akıllı metotlar gerekli hale gelmiştir. Bu program, alandaki yüksek ilgiye ve alandaki mezunlar için gelecekteki gereksinimlere hitap etmeyi ve ülkemizin Endüstri 4.0 dönüşümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Programın Hedefleri
Günümüzde dijital verileri analiz edip doğru sonuçlara varabilen ve eyleme geçirebilen bilgisayar sistemlerinin önemi büyük bir hızla artmaktadır. Gerçek zamanlı verilerin, algoritmik teknikler ve mühendislik prensipleriyle analizi ve karar vermede kullanılması yeni ve ilgi çekici araştırma alanları oluşturmaktadır. BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, mühendislik eğitimini tamamlamış öğrencilere bilgisayar mühendisliği yeteneklerini geliştirmek için gerekli olan algoritmalar, teknolojiler ve yöntemler konusunda geniş bir bakış açısı ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Programın Tarihçesi
2019 yılında kurulmuştur. Eğitim - Öğretim faaliyetlerine her geçen gün güçlenen ve genişleyen akademik kadrosuyla devam etmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Bilgisayar Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans programı ders müfredatı için tıklayınız
Kabul Edilen Programlar
Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitim Türü
Yüz yüze
Programın Amacı
Günümüzde, her tür sistemin ve cihazın bilgisayarlara bağlı olacağı endüstri dönüşümü sürecindeyiz. Bu nedenle, bilgisayar mühendisliği bakış açısı ve becerisi özellikle dönüşümü yakalamaya çalışan sanayi için oldukça büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dahası, birçok bilim dalı arasında farklı problemlerin çözümü için akıllı metotlar gerekli hale gelmiştir. Bu program, alandaki yüksek ilgiye ve alandaki mezunlar için gelecekteki gereksinimlere hitap etmeyi ve ülkemizin Endüstri 4.0 dönüşümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Programın Hedefleri
Günümüzde dijital verileri analiz edip doğru sonuçlara varabilen ve eyleme geçirebilen bilgisayar sistemlerinin önemi büyük bir hızla artmaktadır. Gerçek zamanlı verilerin, algoritmik teknikler ve mühendislik prensipleriyle analizi ve karar vermede kullanılması yeni ve ilgi çekici araştırma alanları oluşturmaktadır. BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, mühendislik eğitimini tamamlamış öğrencilere bilgisayar mühendisliği yeteneklerini geliştirmek için gerekli olan algoritmalar, teknolojiler ve yöntemler konusunda geniş bir bakış açısı ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Programın Tarihçesi
2021 yılında kurulmuştur. Eğitim - Öğretim faaliyetlerine her geçen gün güçlenen ve genişleyen akademik kadrosuyla devam etmektedir.
Program Müfredatı ve Dersleri
Bilgisayar Mühendisliği ABD Doktora programı ders müfredatı için tıklayınız
Program Yeterlik Komitesi
Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN
Prof. Dr. Haydar ÖZKAN
Doç. Dr. Erdem YAVUZ
Doç. Dr. Ergün GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi Volkan ALTUNTAŞ
Kabul Edilen Programlar
Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
(Varsa) Alan Dışı Kabul Edilen Programlar
Yönetim
ABD Başkanı: Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN
ABD Sekreter(ler)i: Filiz KAYA
ABD Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Erdem YAVUZ (Bilgisayar Donanımı ABD)

Doç. Dr. Ergün GÜMÜŞ (ABD Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN (Bilim Dalı Başkanı, Bilgisayar Yazılımı ABD)

Doç. Dr. İzzet Fatih ŞENTÜRK (Bilim Dalı Başkanı, Bilgisayar Bilimleri ABD)

Prof. Dr. Haydar ÖZKAN (Bilim Dalı Başkanı, Bilgisayar Donanımı ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ALTUNTAŞ (Bilim Dalı Başkanı, Siber Güvenlik ABD)

Filiz KAYA (Raportör, ABD Sekreteri)

Akademik Kadro
Prof. Dr. Haydar ÖZKAN

Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN

Doç. Dr. Erdem YAVUZ

Doç. Dr. Ergün GÜMÜŞ

Doç. Dr. İzzet Fatih ŞENTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Hayri Volkan AGUN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgür CİNGİZ

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ALTUNTAŞ

İletişim
Adres: Mimar Sinan Yerleşkesi, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım / BURSA
Telefon: 02243003617