2022-2023 Bahar Yarı Yılı Yabancı Uyruklu Başvuru Şartları ve Başvuru Takvimi-TR


T.C.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ


2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMA BAŞVURU KOŞULLARI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIM İLANI


GENEL AÇIKLAMALAR

1.       Başvurular 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren gerekli bilgi ve belgeler yüklenerek Online Başvuru Sistemi üzerinden alınacaktır. Başvuruların alınması için son tarih 30 Aralık 2022 saat 16:30'dur. Online başvuru sırasında adayların doldurdukları başvuru belgelerini okunaklı ve sıralı bir şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2.       Online başvuru sırasında adayların başvuru belgelerini eksiksiz ve okunaklı bir şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

3.       Adaylar giriş başarı puanı (GBP) esas alınarak kontenjan dâhilinde yerleştirilir.

4.       Türkçe olan lisansüstü programa başvuru için en az B2 seviyesinde Türkçe dil puanının belgelenmesi gerekmektedir. Belgesi olmayan veya Türkçe dil sınavında başarılı olamayan adaylar, üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından istenilen puanı alarak başarılı olmak zorundadırlar. Yurt içinde eğitim dili %100 Türkçe olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun olan adaylardan Türkçe Dil puanı istenmez.

5.       Doktora programlarına başvuracak adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birinden KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir.

6.       Yüksek Lisans programına başvuracak olan adaylar YDS/YÖKDİL sınavına eşdeğer kabul edilen BTÜ-YDS’ye girebilirler.

7.       Adayların başvurularında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8.       2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi için başvuru yapıp kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere iadesi olmayan 1500 TL Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon Ücreti öderler. Ödeme dekontu kesin kayıt esnasında istenen belgeler ile birlikte enstitümüze teslim edilir. Ücreti yatırmayan adayların kesin kaydı gerçekleştirilmez.

 Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon Ücreti (1500 TL): Türkiye Ziraat Bankası/Bursa Merkez Şubesi

IBAN: TR19 0001 0000 6056 2105 6050 02 numaralı hesaba yatırılacaktır.

Hesap Adı: Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SWIFT CODE: TCZBTR2A

9.       2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için yıllık öğrenim ücreti her dönem başında ders kaydı öncesinde ilan edilir ve öğrenciler öğrenci bilgi sistemi üzerinden borçlandırılır. Öğrenim ücreti 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için 3000 TL dir, YÖK Cari Hizmet Maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinde gerçekleşecek güncellemeler yansıtılacaktır.

10.    Yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili %100 İngilizce olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun olup Yüksek Lisans programlarına başvuruda bulunan adaylar için yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. Yabancı dil belgesi olmayan bu durumdaki adayların yabancı dil puanı 55 olarak hesaplamaya dâhil edilir.

11.    Kazananların belirlenmesi, değerlendirme esnasında puan yüksekliği ve tercih sırasına göre tüm yerleştirmeler için programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların ilgili program kontenjan toplamının %20 sini geçmeyecek şekilde gerçekleştirilecektir. Kontenjanların dolmaması halinde bu kural dikkate alınmaksızın yerleştirme yapılacaktır.

12.    Azerbaycan ülke vatandaşlarında gazi öğrenci, 1.derece şehit ve gazi yakını olan adaylar için özel öğrenci statüsünde kontenjan sadece Tezli Yüksek Lisans Programlar için her bir program için “2” öğrenci ile sınırlıdır.

a) Özel koşullu öğrenci adaylarından, gazi olanların gazi olduklarını, gazi ve şehit yakını olanların 1.derece gazi ve şehit yakını olduklarını başvuru sırasında belgelendirmeleri gerekir.

b) Birden fazla başvuru olması halinde başvurularının değerlendirmesinde yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili program değerlendirme kriterleri dikkate alınır.

13.    Adaylar sadece bir programa başvurabilirler.


ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1.      Online Başvuru Çıktısı: Online başvuru sonrası sistemden alınacak olan ıslak imzalı belge.

2.      Mezuniyet Belgesi: YÖK tarafından tanınırlığı olan bir üniversiteden alınmış Lisans mezuniyet belgelerinin noterden, dış temsilcilikten veya ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından onaylı Türkçe tercümeleri.

3.      Fotoğraf: 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

4.      Pasaport fotokopisi: Aslı kayıt sırasında gösterilecektir.

5.      Transkript: Lisans transkriptlerinin noterden, dış temsilcilikten veya ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından onaylı Türkçe tercümeler.

6.      Yabancı Dil (İngilizce) Sonuç Belgesi: YDS/e-YDS/YÖKDİL geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının ve BTÜ-YDS’nin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.

7.      Rehberlik, Danışmanlık ve Oryantasyon Ücret Dekontu: Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin bir defaya mahsusu olarak ödemesi gereken 1500 TL ücret dekontu

8.      İkamet Tezkeresi: Varsa.

9.      Başvurular online olarak yapılacak olup kayıtlar yüz yüze olacaktır. Online başvuru yapacak öğrencilerin kayıt sırasında belgelerinin asıllarını Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 YABANCI UYRUKLU BAŞVURU TAKVİMİ


Online Başvuru Sistemi

https://obs.btu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Başvuru Tarihleri

12 Aralık 2022 Saat 09:00 – 30 Aralık 2022 Saat 16:30

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

06 Ocak 2023

Kesin Kayıt Tarihleri

09 Ocak 2023 Saat 09:00 - 19 Ocak 2023 Saat 16:30

Boş kontenjanlara 1. Yerleştirme Hakkı Kazananların İlanı

20 Ocak 2023

Boş kontenjanlara 1. Yerleştirme Kayıt Tarihleri

23 Ocak 2023 Saat 09:00 - 26 Ocak 2023 Saat 16:30

Boş kontenjanlara 2. Yerleştirme Hakkı Kazananların İlanı

27 Ocak 2023

Boş kontenjanlara 2. Yerleştirme Kayıt Tarihleri

30 Ocak 2023 Saat 09:00 - 02 Şubat 2023 Saat 16:30

Boş kontenjanlara 3. Yerleştirme Hakkı Kazananların İlanı

3 Şubat 2023

Boş kontenjanlara 3. Yerleştirme Kayıt Tarihleri

06 Şubat 2023 Saat 09:00 - 09 Şubat 2023 Saat 16:30

Online Başvuru Bilgileri

Bursa Teknik Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisi

Mimar Sinan Yerleşkesi, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA

Telefon: 0 224 808 11 12

E-posta: intoffice@btu.edu.tr

Kesin Kayıt Bilgileri

Bursa Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Mimar Sinan Yerleşkesi, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSAGİRİŞ BAŞARI PUANI (GBP) HESAPLAMASI

 

Yabancı Dil (İngilizce) Notu

Lisans Mezuniyet Notu

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu

Yüksek Lisans (GBP) (Türkçe Pr.)

-

%100

-

Yüksek Lisans (GBP) (%30 veya %100 İngilizce Pr.)

%30

%70

-

Doktora GBP

%30

%40

%30

Bütünleşik Doktora GBP

%30

%70

-Adayların otomasyon sistemi üzerinden başvurularını aşağıda belirtilen online kodlara göre yapmaları gerekmektedir.


Online başvuru Kodu

İNT01 Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans

İNT02 Yabancı Uyruklu Doktora

İNT03 Yabancı Uyruklu (Şehit ve Gazi Yakını)


* Alt alanları verilen Anabilim Dallarında verilecek diplomalarda Anabilim Dalının adı belirtilmektedir.