Olağanüstü Hal Kapsamında Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İşlemleri Hakkında

03.03.2023  tarih  ve  32121  sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanan  Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar döneminde yatırılan katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili ilan metni için tıklayınız.

17 Mart 2023